Колко струваше пилешкото месо през октомври » Съвети в земеделието

февруари 25, 2024

Колко струваше пилешкото месо през октомври

Акценти

 • Средна цена на замразени бройлери през октомври 2018 г. е била с 8,4 % по-ниска в сравнение с предходния месец

През миналия месец най-скъпи са били замразените бройлери в Германия

Според данните, предоставени от кланиците за бяло месо у нас, средна цена на замразени бройлери през октомври 2018 г. е била с 8,4 % по-ниска в сравнение с предходния месец. Така цифрите са достигнали 140,41 евро/100 кг или 2,75 лв./кг месо закупено през десетия месец на тази година.  За същия период, средноевропейската цена отбелязва много лек спад от 0,9 % до 186,15 евро/100 кг или 3,64 лв./кг. Така разликата между цените на двата пазара вече от 18,4 %, отчетени през септември, се е повишила до 24,6 % през октомври 2018 г.

Сред страните в ЕС, Германия остава на първо място през разглеждания период. Там замразените бройлери са се предлагали за 281,32 евро/100 кг. Тази стойност отчита увеличение спрямо месец септември и то е равно на с 0,5 %. Продажната цена на бройлерите е с 51 % е по-висока от средната за ЕС и два пъти над нивото на тази в България. Високи цени са регистрирани и в следните страни:

 • Финландия – 269,98 евро/100 кг;
 • Кипър – 247,28 евро/100 кг;
 • Дания – 245,68 евро/100 кг;
 • Швеция – 236,16 евро/100 кг;
 • Франция – 230 евро/100 кг.

С по-ниски цени през октомври са отчетени в:

 • Полша – 118,47 евро/100 кг;
 • Ирландия – 133,47 евро/100 кг;
 • България – 140,41 евро/100 кг;
 • Португалия – 145,84 евро/100 кг;
 • Латвия – 149,10 евро/100 кг

Там разликите спрямо средната стойност за ЕС-28 в процентно изменение се движат в диапазона от 20 % до 36 %.

У нас средната цена на замразени бройлери през октомври 2018 г. е била с 4,9 % по-ниска спрямо същия месец на 2017 г. В ЕС тенденцията е с обратна посока и там е отчетено увеличение от 2,5 %.

 

Сродни публикации