Колко строг е вносът на пестициди » Съвети в земеделието

юни 24, 2024

Колко строг е вносът на пестициди

Акценти

  • Европол и Европейската служба за борба с измамите (OLAF) са конфискували близо 360 тона нелегални или фалшиви пестициди

При изпълнение на процедурите по одобрение на пестициди трябва да се следи какви са ефектите им върху хората и животните

Вече е приет докладът за процедурата на ЕС за разрешаване на пестициди. Комисията, създадена специално за целта, разгледа процедурата на ЕС за употребата на пестициди. Работният орган беше създаден главно заради рисковете от употребата на глифозат. През ноември 2017 г. държавите-членки подновиха с още 5 години лиценза за разпространението на препарата.

В  тази връзка работата на комисията беше да оцени процедурата за даването на разрешения за употреба на пестициди в ЕС. Трябваше да се открие има ли пропуски в начина на изготвяне на научната оценка на въздействието на тези вещества и одобрението за тяхната употреба.

Европол с подкрепата на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) е координирала операция SILVER AX III (2018). Така са заловени близо 360 тона нелегални или фалшиви пестициди. У нас през 2016 и 2017 г. е отчетен ръст на нарушенията и са конфискувани нелегални пестициди.

Какви бяха препоръките на експертите?

Според експертите от комисията, при изпълнение на процедурите по одобрение на пестициди трябва да се следи какви са ефектите върху здравето на хората и животните. Защитата на околната среда също трябва да бъде сред факторите определящи бъдещата употреба на препаратите.

В доклада ясно е разписано, че трябва да се спазва забраната за внос на непозволени съставки от трети страни. Този ангажимент е на ЕК и държавите членки, които не трябва да го неглижират по никакъв начин. Голяма част от тези пестициди не са полезни за човешкото или животинското здраве, затова трябва да се ограничи употребата им в ЕС.

Членовете на комисията за употребата на пестициди в ЕС решиха да не се използват препарати за растителна защита в области използвани от широката общественост (места, където има много хора – градове, централни градски части, паркове и т.н.).

Експертите отправиха предложение да се извършват проучвания на пестицидите с нисък риск или на нехимическите методи.

Добре би било ЕК да предложи и включи задължителни мерки за намаляване на риска в процедурата по одобрение. За целта е необходимо да се вземат предвид специфичните аграрни, климатични характеристики и тези на околната среда, в различните държави членки.
За да се искат по-малко дерогации и удължаване сроковете за употреба на пестициди, държавите членки трябва по-добре да изпълняват процедурата по оторизация. От своя страна ЕК трябва да разрешава дерогации само при обосновани ситуации по спешност.

пчелаТук евродепутатът Момчил Неков обясни, че целта е драстично да се намалят дерогациите. Като пример той даде нуждата от забрана за употребата на неоникотиноидни пестициди. Така ще се стимулира развойната дейност на други активни вещества, които са безвредни за пчелите.

Вчера, когато беше приет и доклада приключи мандатът на комисията. Докладът трябва да бъде гласуван и приет в пленарна зала, но това ще се случи догодина.

 

Сродни публикации