Колко от земеделците искат допълнителна противоградова защита » Съвети в земеделието

юли 03, 2022

Колко от земеделците искат допълнителна противоградова защита

Акценти

  • Само 63% от стопаните с обработваеми площи над 1 000 декара са готови да платят допълнителна такса за защита

Най-малките земеделци, които имат до 20 декара обработваеми земи, са по-склонни да платят такса за защита от градушки.

Чрез проучване извършено от Алфа Рисърч в периода от 8 – 15 януари са събрани данни относно нагласите на земеделските стопани спрямо допълнителните мерки за защита от градушки.

По телефона са проведени 607 ефективни интервюта със земеделски производители, които притежават обработваема земя и трайни насаждения. В това число не попадат тези от тях, които имат само пасища, ливади, мери. Интервюираните земеделски стопани представляват 11% от притежаващите обработваема земя и трайни насаждения.

В проучването е представена разбивка спрямо размера на обработваемите земи. Цифрите са, както следва:

  • 20,2% от земеделските стопани обработват до 20 декара;
  • 19,5% от стопаните обработват от 21-50 декара;
  • 21,5% от земеделците обработват от 51-200 декара;
  • 22,0% от запитаните обработват от 201-1 000 декара;
  • 16,8% от земеделските стопани обработват над 1 000 декара.

В представените данни от изследването на Алфа Рисърч е посочено, че земеделските стопани смятат за необходимо осъществяването на пълна защита на обработваемите земи срещу градушки в страната. Цифрите сочат, че цели 89% от всички запитани подкрепят инициативата за осигуряване на 90%-ва защита с помощта на самолети.

Цели 100% от анкетираните в областите Варна, Велико Търново, Враца, Кърджали, Ловеч, Перник, Търговище и Шумен са дали своята подкрепа. Между 72% и 78% от земеделците в областите Бургас, Силистра, Русе и Ямбол одобряват самолетния способ за противоградова защита.

Каква е готовността на стопаните да заплатят такса за допълнителна защита?

Относно заплащането на такса за осигуряването на допълнителна защита земеделските стопани са малко по-резервирани. 73% от запитаните са готови да платят сумата от 75 стотинки на година за декар обработваема земя, за да си осигурят допълнителна защита за насажденията. Най-много са земеделците в областите Търговище, София област, Кърджали, Пазарджик. Най-малка подкрепа за инициативата има в областите Видин, Ямбол и Плевен.

Резултатите показват, че 77% от хората, които обработват до 20 декара земя са готви да плащат допълнителна такса за защита. Само 63% от стопаните с обработваеми площи над 1 000 декара са готови да направят същото.

Въз основа на събраната информация може да се заключи, че земеделските стопани в страната подкрепят разширяването на територията за защита от градушки. Заедно с това одобряват и преминаването към самолетен способ за защита. Готовност да заплащат 75 стотинки годишно на декар са изразили ¾ от анкетираните. За затвърждаване положителните позицията на стопаните е необходимо тази мярка да бъде адекватно организирана, управлявана и прилагана.

 

Сродни публикации