Колко олово, живак, меламин и декохинат може да има във фуражите » Съвети в земеделието

май 18, 2022

Колко олово, живак, меламин и декохинат може да има във фуражите

Акценти

  • В тревните фуражи може да се съдържа олово до 30 mg/kg (ppm), съотнесено към фуражи със съдържание на влага 12 %

Вижте какви са максимално допустимите концентрации на нежеланите субстанции и продукти във фуражите

От днес влизат в сила промените в Наредба № 10 от 2009 г. за максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите

Измененията засягат максимално допустимите граници за олово, живак, меламин и декохинат в храната за животните.

Така в раздел I „Неорганични замърсители и азотсъдържащи съединения“ точка 4 „Олово“ се изменя така:

 

Нежелана

субстанция

Продукти, предназначени за хранене на животни Максимално съдържание в mg/kg (ppm), съотнесено към фуражи със съдържание на влага 12 %
4. Олово(12) Фуражни суровини, с изключение на: 10
– тревни фуражи(3); 30
– фосфати и варовикови морски водорасли и варовити морски раковини; 15
– калциев карбонат; калциев и магнезиев карбонат (10); 20
– дрожди. 5
Фуражни добавки от функционалната група на съединенията на микроелементи, с изключение на: 100
– цинков оксид; 400
– манганов оксид, железен карбонат, меден карбонат, меден (I) оксид. 200
Фуражни добавки от функционалните групи на свързващите вещества и противослепващите агенти, с изключение на: 30
– клиноптилотит с вулканичен произход, натролит-фонолит 60
Премикси(6) 200
Допълващи фуражи, с изключение на: 10
– минерални фуражи; 15
– фуражи, предназначени за специфични хранителни цели, с дългосрочно освобождаване, с концентрация на микроелементи, по-висока от 100 пъти определеното максимално съдържание в пълноценните фуражи. 60
Пълноценни фуражи. 5

 

От днес максимално допустимото съдържание за „Живак“ е:

 

Нежелана

субстанция

Продукти, предназначени за хранене на животни Максимално съдържание в mg/kg (ppm), съотнесено към фуражи със съдържание на влага 12 %
5. Живак(4) Фуражни суровини, с изключение на: 0,1
– риба, други водни животни и продукти, получени от тях, предназначени за производство на комбинирани фуражи за животни, отглеждани за производство на храни; 0,5
– риба тон (Thunnus spp., Euthynnus spp. Katsuwonus pelamis) и продукти, получени от нея, предназначени за производството на комбинирани храни за кучета, котки, декоративни риби и животни с ценна кожа; 1,0(13)
– риба, други водни животни и продукти, получени от тях, различни от риба тон и продуктите, получени от нея, предназначени за производството на комбинирани храни за кучета, котки, декоративни риби и животни с ценна кожа; 0,5(13)
– калциев карбонат; калциев и магнезиев карбонат(10). 0,3
Комбинирани фуражи, с изключение на: 0,1
– минерални фуражи; 0,2
– комбинирани фуражи за риба; 0,2
– комбинирани храни за кучета, котки и декоративни рибки и комбинирани фуражи за животни с ценна кожа. 0,3

 

Количеството на „Меламин“ е променено по следния начин:

 

Нежелана

субстанция

Продукти, предназначени за хранене на животни Максимално съдържание в mg/kg (ppm), съотнесено към фуражи със съдържание на влага 12 %
7. Меламин (9) Фуражи, с изключение на: 2,5
– консервирана храна за домашни любимци; 2,5(11)
– следните фуражни добавки:
– гуанидинооцетна киселина; 20
– урея;
– биурет.

 

Бележка 13 под линия се изменя така:

„(13) Максимално допустимата граница се прилага въз основа на мокро тегло.“

Промени има и в раздел VII „Разрешени фуражни добавки, съдържащи се в нецелеви фуражи в резултат на неизбежно преминаване“ т. 1 „Декоквинат“. Там измененията са както следва:

 

Кокцидиостатик Продукти, предназначени за хранене на  животни(1) Максимално съдържание в mg/kg (ppm), съотнесено към фуражи със съдържание на влага 12 %
1. Декохинат Фуражни суровини 0,4
Комбинирани фуражи за:
– птици носачки и пилета, отглеждани за носачки (> 16 седмици); 0,4
– други видове животни. 1,2
Премикси за употреба във фуражи, в които не е разрешена употребата на декохинат.
 

Сродни публикации