Кой ще определя бюджета на EFSA » Съвети в земеделието

юли 24, 2024

Кой ще определя бюджета на EFSA

Съ

Акценти

  • Съгласно новите правила всички научни изследвания, представени от индустрията за получаване на разрешение за даден продукт, трябва да бъдат оповестени публично

Предстои министрите на земеделието на ЕС да вземат решение по въпроса

Точната сума, която Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) ще получи съгласно новите правила за прозрачност на храните, ще бъде решена на ниво министри на земеделието. Това съобщават от EURACTIV.com.

Като част от преразглеждането на общото законодателство в областта на храните, ЕК предложи увеличение в бюджета на EFSA. То е значително и достига 62,5 млн. евро годишно. С тези допълнителни средства ще се увеличи цялостното качество на експертния опит. Ще се гарантира бъдещата устойчивост на операциите и оценката на риска на EFSA в Европа. Въпреки това скока в проучванията за верификация ще доведе до допълнителни разходи.

Някои от държавите-членки изразиха несъгласие по въпроса. Така предложената сума за увеличение на бюджета на EFSA ще се определи с решение на министрите на земеделието на ЕС. На теория размерът на бюджета следва да бъде обсъждан по отношение на многогодишната финансова рамка (МФР) следващата година.

Парламентът поиска бързо решение на въпроса

В момента Европейският парламент обсъжда предложението на Комисията относно новите правила за безопасност на храните. Официалната тристранна среща по въпроса със Съвета на ЕС и Комисията все още не е започнала. Причина за това е Парламентът, който още не е представил окончателното си предложение. Законодателите на ЕС първоначално са поискали да се приложи редовната процедура, но след това са се отказали.

Австрийското председателство на ЕС обаче вече е започнало дискусията по темата. Една част от отзивите на държавите-членки по въпроса са на лице.

Поверителност

Гореща тема в дискусията е така наречената клауза за поверителност, включваща информация от проучванията, които индустрията иска да не бъде оповестявана по търговски причини.

Съгласно новите правила всички научни изследвания, представени от индустрията за получаване на разрешение за даден продукт, трябва да бъдат оповестени публично. Заявителят обаче има право да поиска някои части от тези данни да останат поверителни за защита на конкурентоспособността на бизнеса.

Според документ на австрийското председателство EFSA може да предостави поверително третиране при конкретни обстоятелства, при които „разкриването на такава информация е доказано, че потенциално би навредило на интересите на кандидата в значителна степен“.

Формулировката беше изменена спрямо предходния текст, в който се казваше: „доказано е, че нанася вреда“, припомнят от EURACTIV.

Друг нов елемент в продължаващите разговори е възможността кандидатът да направи „потвърдително“ заявление, с което отправя искане към Органа [EFSa] да преразгледа позицията си в рамките на две седмици от решението на EFSA относно искането за поверителност.

„Органът разглежда мотивите на потвърдителното заявление, приема мотивирано решение и уведомява заявителя в срок от две седмици“, се казва в документа.

 

Сродни публикации