МС реши кой и как ще раздава плодове и мляко в учебните заведения » Съвети в земеделието

февруари 25, 2024

МС реши кой и как ще раздава плодове и мляко в учебните заведения

Акценти

  • Доставчиците ще имат правото да получат възстановяване на средствата в размер до 0,07 лв. за индивидуална порция на всеки ученик

Трети лица ще могат да участват в раздаването на продуктите

След недоволството от страна участниците в Училищните схеми дойдоха и новите законови промени. Преди тях приемането, съхранението и раздаването на продуктите в учебните заведения трябваше да се организира от директора. За изпълнението на всички описани по-горе дейности беше отговорен персонала в съответните училища и детски градини. Именно тук се появяваше и пречката за по-големите учебни заведения, чиито персонал срещаше трудности при изпълнение на задълженията си. Неговият недостатъчен брой е сред една от основните причини за недоволството от страна на управлението на учебните заведения.

За решение на проблема Министерският съвет издаде постановление, с което въведе някои промени. Измененията и допълненията на Наредбата за условията и реда за прилагане на схемите предвиждат персонала в учебните заведения да получи помощ от страна на наети за целта външни лица.

Според новосъздадената ал.6 от чл. 4, раздаването на продукти ще може да се извършва от лице, с което одобреният заявител е сключил договор, съгласуван с директора на съответното училище.

Другото допълнение е новата ал.8 от чл. 17. Текстът в нея позволява на одобрените доставчици на продукти да искат възстановяване на разходи за договорите. Така те ще имат правото да получат възстановяване на средствата в размер до 0,07 лв. за индивидуална порция на всеки ученик.

Заявителите по схемите ще имат ангажимента да прилагат договора, документи, доказващи извършването на дейностите и първични счетоводни документи, доказващи плащането по него. Това ще е необходимо, когато доставят продукти в училищата и са сключили договор по чл. 4, ал. 6.

Според разписаното в Преходната разпоредба направените разходи за учебната 2018/2019 г. подлежат на възстановяване. Те трябва да са документално доказани, да са извършени преди влизането в сила на постановлението и да отговарят на изискванията на чл. 17, ал. 8.

 

Сродни публикации