Кой и какво иска от бъдещата ОСП » Съвети в земеделието

юли 13, 2024

Кой и какво иска от бъдещата ОСП

ОСП

Акценти

  • Страната ни е една от малкото, в които се прилага таван на директните плащания и то по време на настоящия програмен период

Много са страните, които искат да се запази бюджета, но тази задачата е трудна

Все повече мнения се чуват за бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП), какво трябва да се промени. От къде трябва да дойдат пари обаче, е трудно да се реши. И нашата страна, също като Германия и Франция, подкрепя идеята за запазването на бюджета.

На срещата си министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов и Михаел Щюбген, парламентарен държавен секретар към Министерството на земеделието на Германия и народен представител в Бундестага, коментираха, че ОСП има нужда от опростяване. Това може да се случи само чрез въвеждането на още повече мерки.

За земеделските стопани в страната ни, обвързаните с производството плащания са жизненоважни. Много от животновъдите и производителите на плодове и зеленчуци ще бъдат изложени на голям риск, ако финансирането бъде намалено. За тях паричната подкрепа е от съществено значение и липсата й ще застраши значително производството, защото ще направи разходите за него непосилни за много от стопаните.

От своя страна германците имат определени предразсъдъци относно обвързаната подкрепа. За тях тя е ограничител и негативен фактор за развитието на конкуренцията. Въпреки това си становище разбират позицията ни.

земеделска земя

Министърът се обоснова още, че страната ни е една от малкото, в които се прилагат тавани на директните плащания и то по време на настоящия програмен период. Тези лимити трябва да се използват с основание и да бъдат аналитично структурирани. От думите му стана ясно, че у нас директните плащания на хектар са под средното за ЕС. От друга страна предложените мерки за външно  сближаване (конвергенция) на този етап пък били доста символични.

 

Сродни публикации