Кой е отговорен за опазването и защитата на пчелите » Съвети в земеделието

юли 14, 2024

Кой е отговорен за опазването и защитата на пчелите

Акценти

  • Специалисти обхождат земеделските стопанства с цел да разяснят мерките, които следва да се спазват при третирането с препарати

Започва активният сезон на растителнозащитните дейности.

Опазването на пчелите от препаратите, които се влагат по време на растителнозащитните дейности е от съществено значение. Важно е хората да са информирани, кога какви мероприятия ще бъдат провеждани.

Успоредно с това е важно и земеделските стопани да изпълняват изисквания на Закона за пчеларството и Наредба 13 от 2016 година. Необходимо е да се спазват мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне. Ясно определени са начините за провеждане на растително-защитни дезинфекционни и дезинсекционни дейности. Точното им изпълнеие има за цел да не допусне подмор на пчелите.

Към момента специалисти обхождат земеделските стопанства с цел да разяснят мерките, които следва да се спазват при третирането с препарати. Хората трябва да са наясно със законовите изисквания, сроковете и начините за подаване на уведомителни писма. Необходимо е да се вземат под внимание и изискванията относно температурите и начините на третиране на посевите. Опазването на пчелните семейства е отговорност както на земеделските стопани, така и на пчеларите.

 

Сродни публикации