Кой е виновен за измамите с къщите за гости » Съвети в земеделието

декември 03, 2021

Кой е виновен за измамите с къщите за гости

Акценти

  • Извършени са много над минимума проверки, но не и на 100 % от бенефициентите

Част от тях изобщо не са за гости.

След като преди дни стана ясно, че част от къщите за гости се използват само от собствените им, днес възникват още въпроси. По данни финансираните къщи за гости са 746 на брой.

При условие че с част от тях са констатирани нередности възникват въпросите – къде е причината и кой е виновен. Това зададоха и като въпроси към министъра на земеделието храните и горите Румен Порожанов. В интервю тази сутрин той заяви, че всички проекти преминават проверки преди одобрение. Освен това, бенефициентите се проверяват изпълняват ли заложените критерии по бизнес план. Съществува допълнителен риск анализ, на база на който се извършват и допълнителни проверки.

Въпреки заложените контроли възниква въпроса – адекватни ли са изискванията при изготвяне на нормативните изисквания за финансиране?

Към края на 2017 е имало 22 къщи за гости, които изобщо не се ползват по предназначение. За тях бенефициентите са задължени да върнат цялата получена сума по подпомагането. Имало е още други 22 къщи, които от време на време са за гости, а през останалото – не. При тях се възстановяват част от средствата. А сега информацията за проблеми обхваща 35 къщи.

След като е установено, че част от къщите за гости всъщност не са за гости, защо тогава не се проверят всички? Министър Порожанов заяви, че извършените проверки на къщи за гости са много над изискуемия минимум. Проверени са и всички получени сигнали. При част от тях вече е изискано възстановяване на получените средства. За някои от бенефициентите са изпратени покани за доброволно изпълнение, а с други се водят дела.

Грешно е обаче да се дава обща оценка за изпълнението на мярката на база на лошите практики на част от бенефициентите. Министър Порожанов заяви, че много от къщите действително функционират и всички изисквания при тяхното финансиране са изпълнени и продължават да се изпълняват. Той допълни, че причината за измамите всъщност не е при планиране или при изпълнение на мярката и изискванията за изпълнението й. Причината всъщност са самите бенефициенти, които не използват къщите по предназначение и не изпълняват условията на финансиране.

Очаква се днес да бъде публикуван подробен списък с одобрените къщи за гости, включващ адреси и данни за контакт. Това ще даде допълнителна възможност за проверка на функционирането им.

Какво мислите Вие – кой е виновен и какви са най-честите измами със средства по ПРСР – споделете ТУК.

 

Сродни публикации