Кой и в кое училище ще доставя плодове и мляко » Съвети в земеделието

юни 17, 2024

Кой и в кое училище ще доставя плодове и мляко

Акценти

  • Необходимо е одобрените доставчици да подадат информация за актуалните графици с датите на доставка

Публично достъпна е информацията за одобрените доставчиците по училищните схеми

След като приключи приема на заявления за участие по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ вече е ясно кои са одобрените. Кандидатите, които ще доставят на учениците плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти са 161 на брой.

Периодът за подаване на документи за участие по схемите беше от 01 май до 06 август. Междувременно в нормативната уредба бяха направени някои промени както за кандидат доставчиците, така и за училищата. Именно заради тези нови изисквания възникна необходимостта да бъде направен и служебен избор на заявителите. Този ангажимент беше възложен на ДФ „Земеделие“ само за случаите, в които училищата не са спазили критериите за избор на доставчик. За целта е направено и класиране на доставчиците. За неговото изготвяне са взети под внимание новите изисквания в Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения.

От подадените заявления на доставчиците е станало ясно колко са учебни заведения, които желаят да обслужват по отделните схеми. Данните за това са следните:

  • 3 518 учебни заведения по схемата „Училищен плод“;‘
  • 3 475 училища и детски градини по схемата „Училищно мляко“.

Броят на заявленията по отделните схеми е:

  • 211 заявления подадени по схемата „Училищен плод“;
  • 157 заявления подадени по схемата „Училищно мляко“.

Все още не са одобрен или отхвърлени заявленията, по които е поискана допълнителна информация. Очаква се доставчиците да предоставят необходимите данни, за да им бъде изготвен и върнат отговор на кандидатурата.

Към момента са публично достъпни данните за всички одобрени доставчици и учебните заведения, които те ще обслужват.

Необходимо е одобрените доставчици да подадат информация за актуалните графици с датите на доставка. Това може да се направи и чрез онлайн платформа. В случаи, че по някоя от схемите доставчиците са двама, то те трябва да съгласуват доставките си. Необходимо е графикът, който ще изготвят да е синхронизиран помежду им и да отговаря на броя одобрени доставки за всеки един от тях.

 

Сродни публикации