Кои са свободните за наемане държавни пасища, мери и ливади » Съвети в земеделието

юли 03, 2022

Кои са свободните за наемане държавни пасища, мери и ливади

Акценти

  • В заповедта на министъра е разписано и кои имоти следва да бъдат изключени от процедурата за отдаване под наем или аренда

До края на месец март трябва да бъдат определени и началните тръжни цени

Със Заповед на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов са определени свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ), които ще бъдат отдавани под наем или аренда за стопанската 2019/2020 година. Те са съобразени със списъците със свободни имоти. До всяка общинска служба и Областна дирекция „Земеделие“ е изпратена заповедта заедно с приложение, в което е поместен списък със свободните имоти. Именно в тези документи може да се видят пълните описи на пасищата и ливадите, които могат да бъдат отдавани под наем или аренда. В заповедта се казва още, че в срок до 01.03.2019 г. трябва да се публикува тази информация.

Разписано е и кои имоти следва да бъдат изключени от процедурата по чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

Предвидено е в срок до 31 март 2019 г. да бъде определена началната тръжната цена за предоставяне на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ под наем или аренда чрез търг на основание чл. 37и, ал. 13 и 14 от ЗСПЗЗ.  Със заповедта по чл. 47б, ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ в същия срок ще бъде определен и размерът на депозита за участие.

 

Сродни публикации