Кои са медоносните растения в България » Съвети в земеделието

Кои са медоносните растения в България

Кои са медоносните растения в България?

Медоносни растения са растенията, от които пчелите събират нектар и пчелен прашец. В България все по-рядко се практикува подвижно пчеларство от пчеларите. Това е така, защото подвижното пчеларство е свързано с допълнителни разходи и много по-голяма ангажираност от страна на пчеларите. При стационарното производство на пчелен мед средният добив от кошер е 15-20 кг, докато при подвижното е 40-50 кг. Пчелите използват цветния нектар в най-голяма степен, когато са в непосредствена близост до цъфтящите растения. За да се използва рационално пчелната паша пчелинът трябва да се мести от едно място на друго. При практикуване на подвижно пчеларство пчелните семейства се развиват бързо и силно през пролетта, повишават се добивите на мед и восък и се избягват периодите, когато на дадено място липсва паша.

Медоносни растения

Латинско наименование Срокове на цъфтеж

Какво събират пчелите

Кокиче Galanthus graecus І – ІІ прашец
Леска Corylus avellana 8. ІІ – 18. ІІ прашец
Сребрист явор Acer saccharinum II прашец
Върба Salix sp. 27. ІІ – 10. ІІІ прашец и нектар
Великденче полско Veronica arvensis 2. ІІІ – 15. V прашец и нектар
Нокът ароматен Lonicera fragrantissima 4. ІІІ – 25. ІV нектар
Теменуга дива Viola odorata 3. ІІІ – 25. ІV нектар
Великденче Veronica chamaedris 1. ІІІ – 10. V прашец и нектар
Бадем Amygdalus communis 7. ІІІ – 23. ІІІ нектар
Глухарче Taraxacum officinale ІІІ – V; VIII – X(I) прашец и нектар
Джанка Prunus cerasifera 3. ІІІ – 2. ІV прашец и нектар
Явор ясенолистен Acer negungo 14. ІІІ – 2. ІV прашец
Махония джелолистна Mahonia aquifolium III – IV прашец и нектар
Праскова Persica vulgaris 20. ІІІ – 18. ІV прашец
Круши, вишни Pyrus sativa, Cerasus vulgaris 10. ІІІ – 18. ІV нектар
Ябълка Malus domestica 16. ІІІ – 30. ІV прашец и нектар
Явор (шестил) Acer platanoides 16. ІІІ – 16. ІV прашец
Вишни, Череши Prurnus cerasus 17. III – 15. IV прашец и нектар
Трънка Prunus spinosus 22. ІІІ – 15. ІV прашец и нектар
Дива ряпа Raphanus raphanistrum 25. ІII – X(I) прашец и нектар
Синя слива и ренглота P. domestica 26. III – 20. IV прашец и нектар
Рожков Cercis siliquastrum 26. ІІІ – 10. V нектар
Ягоди питомни Fragaria ananassa 1. ІV – V нектар
Нокът татарски Lonicera tatarica 4. ІV – 30. IV прашец и нектар
Конски кестен Aesculus hyppocastanum 2. ІV – 18. V прашец и нектар
Часовниче Erodium ciconium 6. IV – VI нектар
Чашкодрян Euonymus europaeus 10. ІV – 30. IV нектар
Здравец Geranium macrorrhizum 10. ІV – 30. V нектар
Дюля Cydonia oblonga 11. ІV – 30. ІV прашец и нектар
Ясен американски Fraxinus americana 13. ІV – 21. ІV прашец
Черница Morus alba 13. ІV – 10. V прашец
Храстовиден жасмин Jasminum fruticans 15. IV – V нектар
Глог петкокичков Crataegus pentagina 15. IV – 5. V прашец и нектар
Миризлива върба многоцветна Eleagnus multiflora 15. ІV – 6. V нектар
Мерджан Lycium barbatum 16. ІV – IX прашец и нектар
Мъждрян Fraxinus ornus 18. ІV – 15. V нектар
Фий жълт Vicia lutea 18. ІV – VІ нектар
Явор хиркански Acer hyrcanum 18. ІV – 19. V прашец и нектар
Пауловния Paulownia tomentosa 20. ІV – 20. V нектар
Чинар Platanus orientalis 20. ІV – V прашец
Кукуч Pistacia terebinthus 21. IV – 10. V прашец
Гълъбов здравец Geranium columbinum IV – V нектар
Пореч нежен Rorippa prolifera IV – V прашец и нектар
Малина питомна Rubus idaeus 20. ІV – 30. V прашец и нектар
Градинска фалопия Polygonum aubertii 25. IV – X(I) нектар
Бяла акация Robinia pseudoacacia 28. ІV – 18. V нектар
Котонеастер Cotoneaster multiflora ІV – V нектар
Зеле Brassica oleracea IV – V нектар
Детелина бяла Trifolium repens 2. V – X(I) нектар и прашец
Слез Malva neglecta 3. V – Х нектар
Маргарит Symphoricarpos albus 3. V – 15. IX нектар
Шипка Rosa canina 4. V – 7. VІ прашец
Паче гнездо Anchusa officialis; A. procera 7. V – VIII нектар
Кучешки дрян Cornus sanguinea 7. V – 21. V нектар и прашец
Мак Papaver rumelicum 8. V – VІ прашец
Фацелия Phacelia sp. 8. V – VІ нектар
Миризлива върба теснолистна Eleagnus angustifolia 9. V – 6. VІ нектар
Поветица Convolvulus arvensis 15. V – IX нектар и прашец
Птелея Ptelea trifoliata 12. V – 3. VI нектар
Гледичия Gleditschia triacanthos 12. V – 26. V нектар и прашец
Аморфа, черна акация Amorpha fruticosa 12.V – 10.VІ, VІІ-ІX нектар и прашец
Синя детелина Trifolium speciosum 13. V – VІ нектар и прашец
Фий птичи Vicia cracca 13. V – VІІ нектар
Полска къпина Rubus caesius 15. V – 15. X нектар и прашец
Птиче грозде Ligustrum vulgare 16. V – 20. VІ нектар
Чай градински Salvia officinalis V – 5. VI нектар
Гимнокладус Gymnocladus dioicus 16. V – 30. V нектар
Жълта комунига Melilotus officinalis 17. V – VIII нектар
Липа дребнолистна Tilia cordata 19. V – 15. VІ нектар и прашец
Лоза винена Vitis vinifera 20. V – 5. VI прашец
Черна горчица, ч. синап Brassica nigra V -VI, VIII -X нектар
Скална поветица Convolvulus canthabricus IV – IV нектар
Къпина сладкоплодна Rubus discolor 23. V – 10. VІІ нектар
Айлант Ailanthus altissima 24. V – 20. VІ нектар
Хурма, райска ябълка Diospyros lotus 25. V – 15. VІ нектар
Питомен кестен Castanea sativa 27. V – 20. VI нектар
Камилски бодил, гингер Onopordum acanthium 29. V – 15. VІІ нектар
Каталпа Catalpa bignonioides 29. V – 8. VІІ нектар
Лопен банатски Verbascum banaticum 29. V – IX прашец
Драка Paliurus spina-christi 01. VI – 10. VІІ нектар
Усойниче Echium vulgare 1. VI -25. VІІ нектар
Асклепиас Asclepias syriaca 1. VI – 30. VI нектар
Паламида Circium arvense 2. VI – ІХ, X нектар и прашец
Повет Clematis vitalba 2. VІ – ІХ прашец
Синя жлъчка, цикория Cichorium inthybus 6. VІ – X нектар и прашец
Ружа градинска Alcea rosea 6. VI – X нектар
Липа сребролистна Tilia tomentosa 4. VІ – 26. VІ нектар и прашец
Конски босилек Salvia vetricilata 5. VІ – X(I) нектар
Лопен яйцевиднолистен Verbascum ovalifolium 7. VI – IX прашец
Лопен тъмен Verbascum blattaria 9. VI – VIII прашец
Китайски мехурник Koelreuteria paniculata 10. VІ – 20. VІІ нектар
Магарешки бодил Carduus acanthoides 10. VІ – X(I) нектар и прашец
Лопен австрийски V. austriacum VІ – IX прашец
Комунига бяла Melilotus alba 10. VІ – VІІI(IX) нектар
Конопена ружа Althea cannabina 10. VІ – 10. IХ нектар и прашец
Бабини зъби Tributus terrestris 15. VI – X нектар и прашец
Гръмотрън Ononis arvensis VI – 10. IX нектар и прашец
Блатия пръстена Lythrum virgatum 15. VІ – IX нектар и прашец
Фий Vicia tennuifolia 15. VІ – VIII нектар и прашец
Слънчоглед Helianthus annus 17. VІ – VІІІ нектар и прашец
Мента дълголистна Mentha longifolia 17. VІ – X нектар
Мента класовидна Mentha spicata VІ – IX, X нектар
Метличина бодлива Centaurea solstitialis 20. VІ – X нектар
Дървовидна ружа Hibiscus syriacus 25. VІ – IX нектар и прашец
Сребрист конски босилек Salvia argentea VІI – IX нектар
Кривец прътовиден Chondrilla juncea 25.VI – X прашец
Блатия обикновена Lythrum salicaria 24. VІ – 25. IX нектар и прашец
Влакнеста поветица Convolvulus betonicifolius VI – IX нектар и прашец
Катушка Lycopus europaeus VI – IX нектар
Кострец бодлив Sonchus asper VI – X(I) нектар

и прашец

Краставици, тикви(чки) Cucumis, Cucurbita, Melo VI – XI(X) нектар и прашец
Японска акация Sophora japonica 27. VІ – VIII(IX) нектар и прашец
Репей Arctium lappa 8. VІI – 15. ІХ нектар и прашец
Жълт кантарион Hypericum perforatum VII – VIII нектар
Живовлек Plantago lanceolata VІI – VІІI прашец
Звездоглавка Cephalaria transilvanica 8. VІІ – 10. X нектар
Водно пипериче Persicaria hydropiper VII – IX нектар
Лугачка нарязанолистна Dipsacus laciniatus 20. VІІ – 25. VІІІ нектар
Земна ябълка, гулия Helianthus tuberosus 20. IX – 20. X нектар
Бръшлян Hedera helix 5. IX – 15. X нектар
 

Свързани новини