Козевъдството в България » Съвети в земеделието

май 30, 2023

Козевъдството в България

Акценти

  • Козето мляко е търсен хранителен и диетичен продукт

Козата принадлежи към първите селскостопснски животни, които човек е започнал да отглежда за задоволяване на своите потребности от храна и облекло. И ако в миналото тя е била ценена като полезно домашно животно, то сега козевъдството има важно стопанско значение като перспективен подотрасъл на животновъдството.

Козите имат специфични качества, с които се отличават от другите селскостопански животни:

1. Най-добре оползотворяват грубите фуражи с високо съдържание на целулоза и през по-голямата част от годината задоволяват потребностите си с тях;

2. Най-добре използват планинските и предпланинските пасища, в т.ч. стръмни и труднодостъпни терени. Почистват пасищата от храсти и плевелна растителност, неизпозваема от други видове животни;

3.Притежават добри адаптационни способности и могат да се отглеждат както поединично в личното стопанство, така и интензивно в козеферми за промишлено производство на мляко и млечни продукти;

4.Козевъдството е източник на ценни хранителни продукти и суровини – мляко, месо, вълна и козина, кожи и др.

Останалото съдържанието е само за регистрирани потребители. Моля Влезте в профила си.
 

Сродни публикации