Кое е важното за българските земеделски стопани » Съвети в земеделието

юни 14, 2024

Кое е важното за българските земеделски стопани

Акценти

  • За България е важно да се запази възможността за прилагане на схемите за преходна национална помощ и след 2020 г.

Евродепутатите от Комисията по земеделие и развитие на селските райони на ЕП вече изпълниха част от планираните срещи

По покана на българските си колеги евродепутати от Комисията по земеделие и развитие на селските райони на Европейския парламент са на посещение в страната. Вчера те се срещнаха с заместник-министър Вергиния Кръстева. Тя изрази становището си, че е важно да се запази възможността за прилагане на схемите за преходна национална помощ и след 2020 г. В случай, че те бъдат прекратени това може да повлияе негативно върху земеделските стопани у нас. Най-вече би засегнало тези от тях, които имат разпокъсани дребни площи и определен сегмент в животновъдството и не получават друг вид директна подкрепа.

В края на месеца посрещаме Комисията по земеделие и развитие на селските райони (AGRI)

Чрез обвързаната подкрепа подпомагаме стопаните в секторите животновъдство и плодове и зеленчуци. Всяко едно понижение в размера на помощта може да предизвика срив именно в тях. За голяма част от стопаните финансирането е от жизнена необходимост.

кози и овце на паша

Сериозен е въпросът свързан с таваните на директните плащания. Внимателно трябва да се определи горната им граница. Тя не трябва да е такава, че да разклаща устойчивостта и конкурентоспособността на земеделските стопанства.

 

Сродни публикации