Кметът на Сунгурларе със спешни мерки за животновъдите заради кризата » Съвети в земеделието

май 25, 2024

Кметът на Сунгурларе със спешни мерки за животновъдите заради кризата

Акценти

  • Предвид направените промени в Наредба № 44 от 2006 г. се налага промени в начина на отглеждане и стопанисване на пасищата, те ще влязат в сила в периода 2020 - 2021 година

Извънредно заседание на Общинския съвет в Сунгурларе премина с една единствена точка – за изменение срока на преотдаване на пасищата за 10 години и цената за тях да остане същата в подкрепа на хората.

Единствената точка от дневния ред беше по докладна записка от кмета д-р Георги Кенов относно предоставяне на пасища с изменение по точка 5 за определяне на годишни цени, както следва:

  • – за пасища и мери от 10 лв. на 8 лв.;
  • – за ливади 13,50 лв. да остане на 13,40 лв.;
  • – за други постоянно затревени площи бяха 15 лв., сега остават 8 лв. на декар.

Решението изменя договорите по точка 7 да бъдат в срок за 10 години – важи за тези територии, които са с цел почистване.

„Сложната ситуация, в която се намира в цялата страна, мисля, че е най-добре за нашите животновъди да не бъдат затруднявани с допълнителни покачвания на цената на пасищата. Удължаване на срока за преотдаване е добро решение за стимулиране на българското производство“, каза кметът д-р Георги Кенов.

В новата наредба ще има назначена комисия, която да проверява самия обект дали имота отговаря на изискванията.

Обектите трябва да се приведат към изискванията в 6-месечен срок. Регистрацията се извършва с подаване на заявление от стопанина.

Трябва да се подготвят предварително няколко много важни неща: документ доказващ правото на ползване на дадения обект:

  • – нотариален акт;
  • – или договор за наем, декларация за съгласие от собственика.

Постройка трябва да бъде посочена по скица като селскостопански обект. В наредбата се описва до каква бройка животни могат да бъдат отглеждани, нужната квадратура, разпоредби и хигиенни изисквания на самите животни. Министерство на земеделието има специално подготвен видеоклип с точните изисквания на селскостопанските обекти, уточни д-р Живко Камшев.

 

За автора

Сродни публикации