Кметът на община Кюстендил обяви „восъчна зрялост” на посевите от житни култури » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Кметът на община Кюстендил обяви „восъчна зрялост” на посевите от житни култури

Кметът на община Кюстендил издаде заповед за обявяване на „восъчна зрялост” на посевите от житни култури. Мерките, свързани с обявената степен на развитие на посевите, ще са в действие от 21 юни. Заповедта е и във връзка с опазването на земеделските обекти, зърнените храни и фуражите от пожари по време на предстоящата жътвена кампания. В тази връзка ще бъдат предприети поредица от мерки. Забранява се паленето на огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площи и посеви. Забранява се и ремонтът на линейни обекти, преминаващи през житни площи. Юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в земеделски земи трябва да предприемат следните мерки: да парцелират и осигурят пожарозащитни ивици на засетите с житни култури площи; да организират наблюдение на посевите; при извършване на жътвената кампания да се парцелират площите за еднодневна работа. Площите с житни култури трябва да бъдат отделени с пожарозащитни ивици от горски насаждения, сметища и пчелини. Община Кюстендил осигурява и служител, който ще бъде включван в съвместни проверки на служители на полицията и противопожарната служба.

 

За автора

Сродни публикации