Климатичните промени съсипват горите » Съвети в земеделието

април 24, 2024

Климатичните промени съсипват горите

Акценти

  • В почти всяко горско стопанство има гори, които са на над 100-120 години

Дърветата съхнат, а за подмяната им са нужни от 20 до 50 години.

В Югозападното държавно предприятие прилагат иновативни мерки за подобряване състоянието на горите и засилване на екологичните и рекреационни функции. Климатичните промени вече засягат и здравословното състояние на гората. Това показват последните направени изследвания, съобщи БНР.

Извършваните дейности имат за цел да възстановят баражите като противоерозионна мярка. Те следва да помогнат за опазване на водните ресурси и дървесното разнообразие в горите. Едно от основните цели на предприятието е защитата на вековните букови, дъбови и борови гори.

По информация на директора на предприятието Дамян Дамянов са определени много възрастни гори като гори във фаза на старост. По тази причина е спряна намесата на горските служители. Установено е, че в почти всяко горско стопанство има гори, които са на над 100-120 години.

Предвидено е в края на седмицата да бъде дискутирана темата за влиянието на климатичните промени върху горите. Изследванията показват, че трябва да има смяна на дървесните видове. Ясен знак за това е съхненето на дърветата. За подмяна на растителните видове обаче е необходимо време от порядъка на 20-30-50 години.

 

Сродни публикации