Китай и страните от ЦИЕ вече могат да търгуват по-лесно и удобно » Съвети в земеделието

юли 14, 2024

Китай и страните от ЦИЕ вече могат да търгуват по-лесно и удобно

Акценти

  • Платформата позволява на производителите да свържат електронните си магазини с нея и да предлагат стоките си в Китай

Стартира електронната платформа www.16plus1cloud.org

Още преди няколко години Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ) стартира работата за насърчаване на електронната търговия във формата 16+1. Така през 2018 г. започна изграждането на електронната платформа за консолидиране на селскостопански производители от Китай и страните от Централна и Източна Европа www.16plus1cloud.org. С нейна помощ реалните субекти в държавите от формата 16+1 ще имат възможност да се свързват помежду си.

Чрез платформата не се извършва електронна търговия, тя просто обединява производителите. Тя представлява дигитален логистичен хъб за селскостопански и други продукти от Централна и Източна Европа и Китай. Чрез www.16plus1cloud.org всеки производител има възможност да свърже платформата си за електронна търговия с клауда (високопроизводителна облачна платформа) на ЦНСССКЦИЕ.

Така се сключват сделките между партньорите от Китай и страните от ЦИЕ. До момента това не беше възможно по толкова бърз и лесен начин.

Сега платформата на практика позволява на производителите да свържат електронните си магазини с нея и да предлагат стоките си в Китай. Паралелно с това могат да се обменят сертификати, договори, митнически декларации и др.

 

Сродни публикации