Китай е топ вносител на пчелен мед за страните от ЕС » Съвети в земеделието

юли 31, 2021

Китай е топ вносител на пчелен мед за страните от ЕС

Акценти

  • Само за миналата година в Германия са влезли 60 000 тона мед от държави извън ЕС

Миналата година вносът е бил почти 10 пъти по-висок от износа.

По данни на Евростат в страните от ЕС през 2018 г. са внесени 208 000 тона естествен мед. Той е бил произведен в държави извън ЕС. Стойността му възлиза на 452 млн. евро.

Интересен е фактът, че износът е бил драстично по-нисък, а имено 21 000 тона. Така медът произведен в ЕС и изнесен за други страни е бил на стойност 119 млин. евро.

В рамките на няколко години, от 2013 г. досега вносът на мед от страни извън ЕС се е увеличил с цели 25%. За сметка на това пък износът на европейски мед за страни извън ЕС се е увеличил с 40%.

Кои са най-големите консуматори на мед, произведен извън ЕС?

Сред топ вносителите на мед в ЕС е Германия. Само за миналата година в страната са влезли 60 000 тона мед от държави извън ЕС. Това е 29% от общото количество на внесения в ЕС пчелен мед. На второ място се нарежда Обединеното кралство с 45 000 тона, или 22% от общия внос. Трета е Белгия с 22 000 тона, които се равняват на 11%. Полша заема четвърто място с 21 000 тона, или 10%. Пето място заема Испания, която внася от страните извън ЕС 17 000 тона мед, или 8% от общия внос за ЕС.

От кои страни се внася най-много мед в ЕС?

Класацията на страните вносители на мед в ЕС се оглавява именно от Китай. От там до европейския пазар достигат 80 000 тона, или 39% от общия внос на мед. Втора се нарежда Украйна с 41 000 тона, които се равняват на 20%. На трето място сред вносителите е Аржентина с 25 000 тона, или 12%. Мексико заема четвърто място с 21 000 тона, равняващи се на 10%. На пето място по внос е Чили с 8 000 тона, или 4%.

Износители на европейски пчелен мед

През изминалата година от страните на ЕС са изнесени 137 000 тона мед. На първо място по износ се нарежда Унгария, която е доставила на страните извън ЕС 20 000 тона мед, или 14% от общия му износ. На второ място се нарежда Белгия с 19 000 тона, или 14%. Трета е Испания, която е изнесла извън ЕС 18 000 тона мед, равняващи се на 13%. Четвърта остава Германия с износ равен на 16 000 тона, или 12%. Пета се нарежда Полша, която е изтъргувала 15 000 тона мед, или 11% от общия вътрешен за ЕС износ.

 

Сродни публикации