Квотата на България и Румъния за улов на калкан в Черно море е увеличена с 32 % » Съвети в земеделието

април 23, 2024

Квотата на България и Румъния за улов на калкан в Черно море е увеличена с 32 %

Акценти

  • Обсъдени бяха и бъдещи действия за опазване, управление и контрол на ключови морски запаси в Средиземно и Черно море

През следващата година България и Румъния ще имат право да осъществяват риболов на калкан общо в размер на 150 тона (по 75 тона за всяка от тях).

Това е с 32% повече спрямо досегашното разрешено количество.

До момента двете държави имаха разрешен улов по 57 тона. Това стана ясно по време на 43-та годишна сесия на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (ГКРСМ) в Атина.

Предвид голямото значение на този вид риболов за сектора е постигнат сериозен успех за страната ни.
Много важно послание за бъдещото управление на калкана е подобряването на научните съвети чрез повишаване на количеството и качеството на данните от риболова.

В тази връзка, ефективната работа между риболовния сектор, науката и администрацията е от ключово значение. Положителната тенденция в състоянието на запаса на калкан е стимул за всички крайбрежните държави да продължат да полагат усилия за постигане на ниво на риболов, съответстващо на максималния устойчив улов.

По време на годишната сесия бяха одобрени:

  • – мерки за мониторинг;
  • – наблюдение и контрол в рибарството в зоната на компетентност на ГКРСМ;
  • – въвеждането на мерки за защита на уязвимите морски екосистеми и др.

Обсъдени бяха и бъдещи действия за опазване, управление и контрол на ключови морски запаси в Средиземно и Черно море.

Решението предстои да бъде официализирано в доклад от заключителната среща на 43-та годишна сесия.

 

За автора

Сродни публикации