Кафяво алпийско говедо » Съвети в земеделието

ноември 30, 2023

Кафяво алпийско говедо

Акценти

  • Животните от тази порода са от млечно-месния тип

Произход – Смята се, че това е най-старата порода за производство на мляко, създадена в Швейцария преди около 4000 год.

Развъдната област на породата са Алпите, предимно Швейцария. Създадена е под влиянието на природните и стопански условия и на целенасочената селекционна работа. Сега породата е разпространена във всички континенти и наброява над 15 млн. говеда.

Условията в Алпите са благоприятни за развитието на богата тревна растителност, която осигурява добро хранене през всички сезони. Животните се отглеждат оборно само през зимата, а от ранна пролет до късна есен са на пасищата, почти без допълнително подхранване. Това е оформило здравата конституция и устойчивост.

Цвят

Цветът на космената покривка е кафяв с нюанси от тъмнокафяв, сиво-кафяв до светлокафяв.

Телетата се раждат със сиво-бял цвят, а след 2-3-мес. възраст приемат окончателния характерен цвят. Носното огледало е оловночерно с широк светъл пръстен около него. Ануса и вулвата са розови, с характерна черна ивица по средата. Копитата са черни, рогата са с черни върхове. Много характерни са белите косми в ушната раковина, по вимето и светлата линия по гърба и поясницата. Кичура на опашката е черен (фиг. 1).

Фиг. 1. Крава от Кафява алпийска порода.

Екстериорни особености

Животните от тази порода са от млечно-месния тип. Главата е лека и удължена, с типично вдлъбване между очните орбити. Шията е умерено широка, с нежни гънки на кожата и слабо развит гердан. Крупата е широка, дълга, добре замускулена, понякога малко наклонена. Опашката е тънка и дълга, понякога стои по-високо от тръбната линия. Гърдите са широки и дълбоки. Крайниците са здрави, понякога се среща слонова постановка. Бутовите са добре замускулени. Вимето е обемисто, най-често чашевидно. Животните имат пропорционално тяло с добре развити месодайни качества. Характеризират се с голяма устойчивот на болести и неблагоприятни условия на отглеждане и с продължително стопанско използване.

 

Едрина

Живото тегло на пълновъзрастните крави е около 560 кг на биците – 800-1000 кг, а височината при холката съответно 132-133 и 135-140 см. Телетата се раждат с 35-36 кг. Породата е сравнително къснозряла, като често кравите се отелват за първи път след 28-30-мес. възраст.

 

Темперамент

Животните са много спокойни и лесно се обслужват. Използване на пасищата. Чудесно оползотворяват планинските пасища и обемистите фуражи. Не се нуждаят от големи количества концентрирани фуражи.

Кафявите говеда са пригодени за използване на високопланински пасища, дори при 2200 м. надморска височина.

 

Продуктивност

Млечността на Кафявите крави в Швейцария за 1991 год. е 5584 кг с 4.01% м. в.и 3.27% белтък. Много добри резултати за млечната продуктивност от крава са постигнати в Германия – 5645 кг мляко с 4.11% м. в. и 3.46% белтък и Австрия – съответно 5354 кг с 4.12% м. в. и 3.24% белтък.

 

Сродни публикации