Касовите апарати се сменят до 31 март тази година » Съвети в земеделието

май 30, 2024

Касовите апарати се сменят до 31 март тази година

Акценти

  • Търговците да предприемат необходимите действия и да се свържат с производителите на софтуер

За търговците без ДДС регистрация срокът за смяна на софтуера за управление на продажбите е по-дълъг

До 31 март тази година регистрираните по ДДС търговци трябва да сменят софтуера за управление на продажбите си в търговските обекти. Заедно с това те трябва да подменят и касовите си апарати. За фирмите, които нямат ДДС регистрация този срок е по-дълъг и ще продължи до края на месец юни 2019 г.

От 1 април 2019 г. влизат в сила законовите изисквания за връзката между касовите апарати и софтуера за управление на продажбите. Така, в даден търговски обект, касовият апарат задължително ще трябва да бъде свързан със софтуера, управляващ продажбите. Той от своя страна ще трябва да отговаря на новите изисквания разписани в наредба Н-18/2006г. От началото на април софтуерът ще трябва да управлява всички фискални устройства или принтери. Нововъведени изисквания не липсват и за касовите апарати. Така на всяка касова бележка ще трябва да бъде отпечатан QR код. В реално време ще трябва да се подават данни за нея към сървърите на НАП. Сред новите правила е и забраната за издаване на т.нар. служебни бонове.

Кой софтуер отговаря на новите законови изисквания?

Добре е всеки търговец да провери, дали използвания от него софтуер ще бъде доработван съобразно новите законови изисквания. За производителите на софтуер възниква ангажимента да декларират съответствието на продуктите си с новите правила. На Портала за електронни услуги на НАП, на адрес https://inetdec.nra.bg/, може да бъде видян публичен списък на софтуерите. В момента той се състои от 3 продукта, а за други 19 тече процедура по заявяване. НАП трябва да получи информация, от всички регистрирани по ДДС търговци, за използвания от тях софтуер за управление на продажбите и производителя му. Тези данни ще се подават само по електронен път, чрез електронните услуги в сайта на НАП. За целта ще е необходимо и използването на електронен подпис.

Допълнителна информация за промените може да бъде намерена на сайта на приходната агенция или на телефона на Информационния център – 0700 18 700.

Важно е търговците да предприемат необходимите действия и да се свържат с производителите на софтуера, за да успеят да изпълнят изискванията в срок.

 

Сродни публикации