Картофопроизводителите ще получат по-висок размер на финансова подкрепа » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Картофопроизводителите ще получат по-висок размер на финансова подкрепа

Акценти

  • Срокът за подаване на заявления за участие стартира на 11 март и ще продължи до 15 май 2019 г.

Ставката на хектар за борба с вредителите по картофите беше повишена.

По схемата “Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)” за 2019 г. бяха направени някои промени. Те засягат размера на финансовото подпомагане. УС на ДФ „Земеделие“ увеличи с 350 лева за хектар максималния размер на подпомагането. По този начин финансовата подкрепа нараства от до 500 лв./ха – на до 850 лв./ха.

На 22.02.2019 на заседание на УС на ДФЗ беше утвърден финансов ресурс по схемата в размер на 1 600 000 лв. и подпомагане до 500 лв./ха.

Въз основа на усвояемостта през последните три години беше определен и предложеният първоначално размер на подпомагане в размер на не повече от 500 лв./ха. Средствата, които се предоставят следва да бъдат използвани за закупуването на продукти за растителна защита, утвърдени в Програмата.

Заложената ставка в нотифицираната схема е от до 850 лв. на хектар. Тя се основава на стойността на разходите на хектар за разрешените продукти за растителна защита.

Някои от земеделските стопани смятат, че по-скъпи продукти за растителна защита са по-ефикасни в борбата с вредителите по картофите. Ставката е увеличена с цел те да не бъдат ощетени. Заедно с размера на плащанията са променени и указанията по схемата.

Кандидатите трябва да знаят, че за подпомагане се приемат разходи за продукти за растителна защита, които са извършени след подаване на заявлението за кандидатстване в ДФЗ, преди дейността по контрол на вредителите да е започнала.

Срокът за подаване на заявления за участие стартира на 11 март и ще продължи до 15 май 2019 г. Приемът на документи се извършва в областните дирекции на ДФЗ. Крайният срок за представяне на отчетни документи за извършените дейности по третиране на картофените насаждения е 31 май 2019 г. До 21 юни 2019 г. следва да бъдат изплатени субсидиите по схемата.

 

Сродни публикации