Удължава се срокът за кандидатстване по Мярка 14 от ПРСР 2014-2020 » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

Удължава се срокът за кандидатстване по Мярка 14 от ПРСР 2014-2020

Поради големия брой земеделски стопани, желаещи да участват за подпомагане по Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г., срока за кандидатстване се удължава до петък 3.11.2017 г.

С изменението на срока се очаква работата по обработка на документите да кандидатстване да протече нормално и същевременно да се осигури възможност за кандидатстване на повече животновъди.

Мярката е насочена към хуманното отношение на животните, като желаещите да кандидатстват могат да участват с една или повече дейности по мярката, като поемат пет годишни ангажименти.

Субсидиите се изплащат за максимален срок от пет години и са под формата на ежегодни компенсаторни плащания за една животинска единица. За целта стопаните трябва да изпълняват коректно дейностите и ангажиментите посочени в план-програмата, която е неразделна част от заявлението.

Повече информация за изискванията и условията за подпомагане можете да намерите в Наредба № 4 от 8 август 2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

 

Сродни публикации