Младите фермери подават заявления по електронен път » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

Младите фермери подават заявления по електронен път

Първият прием по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ ще бъде отворен на 29 юни, а бюджетът е в размер на 35 млн. евро. Това е записано в заповедта на министъра на земеделието и храните Десислава Танева. Приемът на заявления ще приключи на 24 юли 2015 г., като кандидатите по тази подмярка за пръв път ще имат възможност да подадат своите документи и по електронен път. Те трябва да попълнят и подадат в избрана от тях областна дирекция на ДФ „Земеделие” заявление за предоставяне на права за достъп и ползване на електронен модул.
Кандидатите по подмярка 6.1. могат да ползват услугите на "Съвети в земеделието" ООД за изготвяне и управление на проекти. "Съвети в земеделието" ООД поема управлението на проектите включително изготвянето и окомплектоването на заявки за плащане, осигуряване на обучения и сертификация по желание на бенефициента.

 

Заповед за прием: Изтегли / Прочети

 

За автора

Сродни публикации