Калият е важен хранителен елемент » Съвети в земеделието

декември 03, 2023

Калият е важен хранителен елемент

Акценти

  • Признаците на дефицит на калий се проявяват първо по долните листа, чиито краища и връх пожълтяват, по-късно покафеняват и некротират

Пшеницата е най-важната зърнено-житна култура в света и основна в българското земеделие – ежегодно у нас се засяват 10-12 млн. декара. За устойчивото производство на зърно решаваща роля има регулирането на хранителния режим, тъй като тази култура е силно чувствителна към нарушаването му. Затова от съществено значение за получаването на добри и висококачествени добиви от съвременните сортове пшеница, които са с високи продуктивни възможности, е спазването на добрите производствени практики, в т.ч. и на торенето.

През последните 15 години у нас торенето на пшеницата, подобно и на другите култури, е пренебрегнато – намалено е количеството на употребените торове и е влошено съотношението на основните хранителни елементи. В преобладаващите случаи земеделските стопани внасят само азотни торове. По данни на НСРЗ през последните години с азот се наторяват около 75% от засетите с пшеница площи, с фосфор – 7-8%, а калиево торене на практика не се прилага (под 1% от площта). Средните норми на торене на пшеницата за страната са 6,7 кг/дка азот, 0,26 кг/дка фосфор и 0,008 кг/дка калий. Налице е силно нарушено съотношение на основните хранителни елементи, особено на азота и калия.

Останалото съдържанието е само за регистрирани потребители. Моля Влезте в профила си.
 

Сродни публикации