Как ще се разпределят 125-те млн. компенсации заради руското ембарго » Съвети в земеделието

май 19, 2024

Как ще се разпределят 125-те млн. компенсации заради руското ембарго

Едва преди седмица Европейската комисия одобри извънредна помощ за производителите на плодове и зеленчуци, пострадали от руската забрана за внос на храни от ЕС. Бюджетът на мярката е 125 млн. евро и тя ще бъде в сила до края на ноември. Как обаче ще се разпределят тези средства? 

Предприетите от Комисията мерки целят смекчаване на въздействието от внезапен спад в цените на определени видове плодове и зеленчуци в разгара на прибирането на реколтата. Те са за производителите на домати, моркови, бяло зеле, пипер, карфиол, краставици,  корнишони, гъби, ябълки, круши, меки плодове, десертно грозде и киви в ЕС, се казва в съобщение, публикувано на сайта на агроминистерството.

Извънредни мерки

Според представения проект на делегиран регламент ще има две временни извънредни мерки за подпомагане. Първата е изтегляне на продуктите от пазара. При втората мярка плодовете няма да се берат, или ще се събират на зелено.

Тези мерки са с доказан ефект при кризи на пазара породени от излишък от плодове и зеленчуци, дължащи се на временни и непредвидими обстоятелства, според авторите на регламента. Мерките могат да се прилагат от 18 август до 30 ноември 2014 г.

Предвидените 125 млн. евро ще бъдат осигурени от бюджета за обща организация на пазара на селскостопански продукти. От тях 82 млн. евро са за производители на ябълки и круши, а 43 млн. евро за останалите продукти.
С цел да се гарантира, че всички производители ще бъдат подкрепени, финансова помощ от Съюза ще се предоставя както на признати организации на производители, така и на  производителите, които не са членове на такива организации.

Изтегляне на продукция от пазара

Финансовата помощ за изтегляне от пазара ще се предоставя в съответствие със сумите, определени за съответните продукти в приложение на Регламент 543/2011.

В регламента са записани следните суми в евро за 100 кг продукция: карфиол – 10,52, домати – 7,25, ябълки – 13,22, грозде – 12,03, кайсии – 21,26, нектарини – 19,56, праскови – 16,49, круши – 12,59 и др.

Изтеглената продукция може да бъде предоставяна безплатно на благотворителни организации, училища и болници, старчески домове, както и за храна на животни или за други цели, разрешени от държавата членка. Мярката ще се прилага за  всички организации на производители, признати за посочените продукти.

С цел да се гарантира, че всички засегнати фермери ще бъдат подкрепени, финансова помощ от Съюза ще се предоставя и на  производителите, които не са членове на призната организация на производители, но са сключили договор с организация за предоставяне на цялото количество продукти. Помощта за тях ще се изплаща през фермерските организации.

За държави членки с ниска степен на организираност на производителите, каквато е България, може да се подпомагат и индивидуални производители без договор с организация, които са заявили прилагане на мярката. В този случай помощта ще се изплаща директно на производителя. При този вид подпомагане държавата членка е длъжна да направи 100% проверки на стопаните.

В случаите, когато продукцията, изтеглената от производители нечленуващи в организации, не е предназначена за безплатно разпространение, размерът на помощта е 50% от посоченото в регламентите.

Бране на зелено

Финансовата помощ за фермерските организации е не повече от 90% от помощта, когато от пазара се изтеглят продукти, които ще бъдат дарени.

Ако стопаните не членуват в организации на производители, получават 50% от помощта, определена за организации. Нивото на проверки, когато производителите не са обединени, трябва да бъде 100%.

Всички мерки се прилагат след предварителни заявления от страна на организациите и на индивидуалните земеделци. Въз основа на заявленията държавите членки изпращат текуща информация на Комисията за очакваните разходи. При изчерпване на бюджета държавите членки спират приема на заявления.

 

За автора

Сродни публикации