Как ще се развива биологичното земеделие в страната до 2027 г. » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Как ще се развива биологичното земеделие в страната до 2027 г.

Акценти

  • В рамките на десет години броят на биологичните оператори в страната е нараснал 20 пъти

Предвидено е увеличение на мерките и схеми за подпомагане на биологичните стопанства.

Национален план за действие за развитие на биологичното производство за периода до 2027 г. беше изготвен от Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ). В изготвянето му са участвали:

  • представители на контролиращи и консултантски организации;
  • научни институти и университети;
  • организации на биологичните производители;
  • търговци.

Определени са стратегическите цели в подкрепа на българското биопроизводство. Чрез изготвения план ще се утвърди и доразвие водещата позиция на страната ни в редица биологични производства.

Увеличава се броят на биологичните стопанства, които ще бъдат финансирани.

До края на тази година предстои да бъде създадена дирекция „Билогично производство“ в МЗХГ. Нейната задача ще бъде оптимизирането на надзора върху дейността на контролиращите лица и увеличаване на капацитета на административното звено. Предвидено е да бъдат включени още схеми и мерки. Чрез тях ще бъдат финансирани  ферми, които не отговарят на критериите за подпомагане по мярка 11 „Билогично производство“  по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Така ще бъде осигурена помощ за 30 % от тези стопанства. Чрез насърчаване сдружаването на производителите ще се създадат условия за устойчивост на малките и семейни биологични ферми.

Във връзка с изготвения план са поставени и други цели за развитието на биологичното производство. Ще се търсят възможности за включване на био продукти в схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“. Предвижда се ежегодно участие на биологични стопанства в схемите за времена заетост на работници в тях. Ще бъдат създадени и възможности за безплатни консултантски услуги и професионално обучение за биофермери по мерките по ПРСР в началото на новия програмен период.

Как се е променило българското биологично производство?

Почвените и климатичните условия у нас са изключително подходящи за развитие на биоземеделие. В рамките на десет години броят на биологичните оператори в страната е нараснал 20 пъти. През 2008 г. те са били 311, а към края на 2018 г. са достигнали 6 660. Сертифицираните площи за отглеждане на биологични култури в България през последните 7 години са се увеличили над 6 пъти. Към 2018 г. площите в система на контрол са достигнали 162 332 ха. Към 2011 г. те са били само 26 622 ха.

От 2015 година насам България заема едно от челните места по площи с лозя, отглеждани по методите на биологичното земеделие в ЕС. Това прави възможно производството на биовино.

Страната ни се нарежда сред лидерите в Европа по отношение на брой пчелни кошери, отглеждани в съответствие с методите на биологичното земеделие. През 2011 г. броят им е бил 58 855. През 2018 г. той вече е нараснал четири пъти, достигайки 265 069.

Ръст е отчетен и в размера на засадените площи с роза и лавандула. За периода от 2016 г. до 2018 г. те са се увеличили от 2 255 ха до 7 021 ха. Страната ни е най-големият производител на биологично розово и лавандулово масла в света. Освен него у нас се разраства и производство на други разнообразни биологични етерични масла, сред които е и това от маточина. Чрез това богато производство България затвърждава позициите си на търсен и ключов производител с традиции в производството на суровини за био козметиката.

Биоземеделието е приоритетен сектор за подпомагане по инвестиционните мерки по ПРСР. От началото на 2007 г. до момента по Програмата са изплатени около 150 млн. евро. Средствата са били насочени основно за:

  • проекти за модернизация на биологичните земеделски стопанства;
  • проекти на млади фермери, малки стопанства;
  • проекти за преработка на био суровини.
 

Сродни публикации