Как ще се промени Законът за марките и географските означения » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Как ще се промени Законът за марките и географските означения

Акценти

  • Законовите промени ще дадат възможност за ускоряване процеса на регистрация и придобиването на права

Държавните такси вече ще се плащат накуп като за обединена услуга.

Законопроектът за марките и географските означения беше приет на първо четене от парламента, съобщи ИА “Фокус“.

С измененията се транспонират европейски разпоредби. Така се осигурява гаранция, че регистрираните марки ще се използват с една и съща защита в правните системи на всички държави-членки на ЕС. Чрез измененията ще се урегулират условията и реда за регистрацията на марките и географските означения. Ще се определят правата, произтичащи от нея, а също и тяхната защита.

Промените в закона целят усъвършенстване на правната уредба в провежданите процедури. Паралелно с това те ще дадат възможност за ускоряване процеса на регистрация и придобиване на права. Ще засилят правната защита. Ще се съкратят сроковете и ще се облекчи кореспонденцията със заявителите и притежателите на права.

Приетите текстове ще позволят промяна и в досегашния модел на заплащане на държавните такси. Сега те няма да се плащат на всеки етап от процеса на регистрация, а накуп като заплащане за обединена услуга. Сумата ще бъде дължима още в самото начало на процедурата. Такова заплащане на единна такса е целесъобразно и от гледна точка на процесуалната бързина и ефективност на производството.

В законопроекта е предвидено увеличение на размера на налаганите глоби и имуществените санкции. Те ще бъдат уеднаквени с тези, предвидени в Закона за авторското право и сродните му права, защото и в двата случая става дума за нарушения на права на интелектуална собственост. С промените се създава и правна възможност за регистрация на колективна и сертификатна марка.

 

Сродни публикации