Как ще се промени Закона за храните » Съвети в земеделието

юни 17, 2024

Как ще се промени Закона за храните

Акценти

  • Предвидено е храните, за които няма издаден сертификат, той не е съхранен или пък качеството им не отговаря на описаното е него да бъдат изтегляни от пазара или да се забрани продажбата им

Сертификати за произход и качество ще трябва да гарантират липсата на разлики в хранителните продукти

В края на миналата седмица беше внесеният за одобрение от Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните. В него е предвидено Българската агенция за безопасност на храните да поеме ангажимента по поддръжката на национален регистър на сертификатите. Очаква се, ако проекта бъде одобрен в страната да се ограничи вноса на храни без сертификат. При липса на такъв ще трябва да бъдат представени документи от контролен орган в държавата производител. Чуждестранните хранителни продукти ще трябва да бъдат идентични по качеството и състав независимо за коя страна са предназначени. Сертификати ще трябва да бъдат издавани за всяка една производствена партида. Такива ще бъдат изискуеми и за храните с една и съща марка, който се произвеждат в България и извън нея. Водеща ще бъде страната, в която е направена първата регистрация на марката. В случаите, когато тази регистрация е направена първо в България сертификат за храните няма да бъде изискуем.

Предвидено е храните, за които няма издаден сертификат, той не е съхранен или пък качеството им не отговаря на описаното е него да бъдат изтегляни от пазара или да се забрани продажбата им. Предвидени са парични глоби и имуществени санкции за нарушителите на изискванията за внос и търговия.

Тези промени са в резултата на установените практики за „двоен стандарт“ при храните. Целта им е да гарантират еднаквост на качеството и състава на хранителните продукти независимо от мястото им на производство и пласмент.

 

Сродни публикации