Как ще се минимизират финансовите корекции по европрограмите » Съвети в земеделието

юли 24, 2024

Как ще се минимизират финансовите корекции по европрограмите

Четири експертни групи ще определят мерките за минимизиране на финансовите корекции по оперативните програми. Докладите им трябва да са готови след месец.

Това са решили участниците в закритата част на първата тематична кръгла маса за финансовите рискове при управлението на евросредствата, организиранa по инициатива на вицепремиера Илияна Цанова, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет. В срещата участваха представители на централната администрация, на общините и на неправителствения сектор.

 

На откритата за медии официална част от срещата беше представен докладът на KPMG за налагането на финансови корекции, който беше публикуван още през юни. Анализът показва, че наложените през 2013 г. финансови корекции са в размер на 166 млн. лева. Не се разкриват данни обаче за финансовите корекции, които се очакват през тази и следващата година, въпреки че по думите на Александър Хинов, мениджър консултантски услуги, публичен сектор в KPMG, подобен анализ също е правен.

Целта на работата на тематичните експертни групи е да даде на следващото правителство план за действие за подобряване на системите за управление и контрол с оглед защитаване на националния интерес през следващия програмен период, коментирала е Цанова пред участниците в срещата, посочват от пресцентъра на кабинета.

 

По какво ще работят експертните групи

 

Предвижда се да се обсъдят възможностите за специален закон, който да уреди взаимоотношенията между институциите в системата за управление на средствата от Европейския съюз (ЕС) по административноправен ред и да координира отговорностите на участниците в процеса на усвояване на еврофондовете.

Предвижда се също да се стандартизират документите за възлагане на обществени поръчки и да се въведе максимално възможната стандартизация на всички договори.

Подобна стандартизация трябваше вече да е заработила по отношение на обществените поръчки в строителството по настояване на браншовата камара. Това обаче така и не се случи до днес.

Експертите ще работят и по система за ефективна комуникационна и координационна среда и обмен на опит, добри и лоши практики при управлението на риска и минимализиране на финансовите санкции. Ще се оцени и прилагането на новата методологията на Европейската комисия (ЕК) за налагане на финансови корекции при нарушения, допуснати при провеждане на обществени поръчки, както и ще се подготви механизъм за споделяне на отговорността при финансови корекции.

В групите ще се включат експерти от всички органи, ангажирани в процеса на управление и контрол на работата с европейски средства и контрол на разходване на публичните средства, посочва се в съобщението на Министерския съвет.

 

Управлението на средствата от ЕС – ориентирано към резултати

 

По време на откритата за медии част от срещата Илияна Цанова изтъкна, че през новия програмен период водещ фактор за Брюксел ще са постигнатите резултати от управлението на еврофондовете. Същото вицепремиерът е повторила и в закритата част от срещата.

Европейските власти освен това обвързаха усвояването на средствата от ЕС с осъществяването на реформи и имат правото след 2016 г. да спрат парите на всяка страна, която не изпълнява реформите и не постига резултати.

Цанова е посочила пред участниците в срещата, че са необходими законодателни мерки, които да урегулират взаимоотношенията между институциите, ангажирани в процеса на усвояване на средствата от ЕС, отговорността и начина на обжалване. Тя посочи, че трябва да се търси и персонална административна отговорност за допуснати нарушения.

Необходимо е и да се засили капацитетът на Агенцията за обществените поръчки във връзка с предварителния контрол, както и да се дефинира неговият обхват. Цанова подчерта пред журналисти, че е нужно укрепването на капацитета и на централната администрация, общините и всички бенефициенти, за да се преодолеят проблемите.

 

Обществените поръчки – основната слабост при усвояването на еврофондовете

 

Като се позова на доклада на KPMG, Цанова подчерта, че две трети от всички финансови корекции са наложени заради нарушения при обществените поръчки. По думите й повечето проблеми са свързани със залагането на ограничаващи участниците в търговете критерии.

Вицепремиерът обаче посочи, че и сегашните системи за контрол работят, защото само 2% от нарушенията по оперативните програми, за които са ни наложени финансови корекции, са хванати от органи извън България.

По думите й страната ни през изминалите седем години е направила “типичните грешки за държава, която за първи път работи с европейски средства” и сега е моментът да се направи анализ на цялата система за еврофондовете и на нормативната уредба, за да се предотврати повторението на грешките.

 

За автора

Сродни публикации