Как ще се доказва реализацията на животни по схемите за обвързано подпомагане » Съвети в земеделието

май 29, 2024

Как ще се доказва реализацията на животни по схемите за обвързано подпомагане

Акценти

  • Минималната реализация по СМКЮ е 0,2 бр. животни от същия вид на допустимо за подпомагане животно по схемата

Указанията за земеделските стопани, които доказват реализация на животни по схемите за обвързано подпомагане за Кампания 2019 вече са изготвени.

Те ще се прилагат за първи път. Отнасят се за Схемите за обвързано подпомагане за:

  • – месодайни крави и/или юници (СМКЮ),
  • – обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол (ЕЖСК-месо);
  • – обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол (ДПЖСК).

Указанията следва да улеснят земеделските стопани при доказване реализацията на животните по схемите за обвързано подпомагане за месодайни животни. Реализацията на животните за целите на директните плащания трябва да е придружена от Ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване на животни. Това е в случаите, когато се касае за реализация на живи животни в границите на страната. Необходимо е да бъдат представени и сертификат за вътрешна търговия в ЕС и/или Сертификат за здравословно състояние при износ, когато реализацията на живи животни е извършена извън границите на страната. Изискуеми са и счетоводни документи.

Периодът, в който трябва да бъдат издадени документите за доказване на реализираните животни е от 1 октомври 2018 г. до 30 септември 2019 г. Те трябва да бъдат представени в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“-РА. Срокът за това е от 5 до 31 октомври 2019 г.

В системата на БАБХ–ВЕТИС, движението на животните в съответствие с издаденото ветеринарномедицинско свидетелство, трябва да е със статус „завършен“. Статусът на придвижените животни трябва да е „пристигнало“. При тези условия ще бъде зачетена реализацията им. Независимо от това дали са придружени от счетоводни документи, номер на ветеринарномедицинско свидетелство или сертификат, реализацията на животните няма да се счита за валидна, ако във ВЕТИС движенията им са незавършени.

До 05.09.2019 г. включително животните, заявени за обвързано подпомагане по схемите (СМКЮ, ЕЖСК-месо и ДПЖСК) трябва да останат в  стопанството за Кампания 2019. За животните, заявени по схемата за Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки (ПНДЖ 3) срокът е 25.09.2019 г. включително.

Минималната реализация по СМКЮ е 0,2 бр. животни от същия вид на допустимо за подпомагане животно по схемата. За тези под селекционен контрол е 0,25 бр. За ДПЖСК изискванията се различават в зависимост от заявената порода .

 

Сродни публикации