Как ще различаваме храните с растителен и животински произход » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

Как ще различаваме храните с растителен и животински произход

Акценти

  • Организаторите призовават ЕК да предложи задължителни изображения върху етикетите на всички хранителни продукти

ЕК реши да регистрира европейска гражданска инициатива със заглавие – „Задължително етикетиране на храните като подходящи за невегетарианци/вегетарианци/вегани“

Една немалка част от европейците, избрали вегетарианкия или вегански начин на хранене, все повече се затрудняват при избора на хранителни стоки. Често причина за това не е разколебаването в подбудите относно избора им, а етикети на опаковките. Редовна практика за хората е да четат съставките, описани в съдържанието. Неяснота се поражда и от всички онези съкращения в имената на подобрителите, овкусителите и пр.

От прессъобщението на Европейската комисия става ясно, че: „Вегетарианците и веганите в целия ЕС се затрудняват да намерят подходящи храни. Трябва да четем списъка на съставките на всеки хранителен продукт, за да преценим дали е годен за покупка, като сме особено бдителни по отношение на неясните съставки, които могат да са както от растителен, така и от животински произход.“ Организаторите призовават ЕК да предложи задължителни изображения върху етикетите на всички хранителни продукти. Така ще се обозначават продуктите и лесно ще се разпознава дали те са невегетариански, вегетариански или вегански.

Решението на Комисията да регистрира инициативата се отнася само до правната допустимост на предложението. На този етап Комисията все още не е анализирала неговото съдържание.

 

 

 

На 12 ноември 2108 г. предстои инициативата да бъде регистрирана. От тогава започва да тече едногодишен срок за събиране на подписи в подкрепа на каузата. След изтичането на този период, ако подписите „За“ са общо 1 млн. от минимум 7 държави-членки на ЕС, Комисията ще трябва да реагира в срок от три месеца. Тя ще трябва да избере, дали да предприеме или не, действия във връзка с искането. Обосновката й и в двата случая е задължителна.

 

 

Сродни публикации