Как ще бъдат разпределени 9,4 млн. лв. помощ по de minimis за овце и кози » Съвети в земеделието

март 01, 2024

Как ще бъдат разпределени 9,4 млн. лв. помощ по de minimis за овце и кози

Акценти

  • Първата схема de minimis засяга всички фермери отглеждащи овце-майки и/или кози-майки
  • Държавната финансова подкрепа de minimis за 2018 г. да бъде в размер на 1 094 140 лв

Вчера бяха утвърдени две схеми за държавна помощ de minimis за овцевъдите и козевъдите. И двете отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) № 1408/2013 за регистрираните по Наредба № 3 от 1999 г. земеделски стопани за 2018 г.

Първата схема de minimis засяга всички фермери отглеждащи овце-майки и/или кози-майки. Финансирането, което може да бъде получено по нея е  в размер на 7 лв. за една овца-мака и/или коза-майка. Тези компенсации имат за цел да подпомогнат не само сектора, но и животновъдите, заради изкупните цени на суровото мляко от дребни преживни животни. Финансовите средства, който ще бъдат разпределени по тази схема са общо 8 274 336 лв.

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ реши още държавната финансова подкрепа de minimis за 2018 г. да бъде в размер на 1 094 140 лв. Чрез нея ще бъда подпомогнат земеделските стопани в областите Ямбол и Бургас. Компенсациите ще бъдат разпределени във връзка с  разпространението на чумата по дребните преживни животни в съответните населени места. Финансова помощ в размер на 25 лв. за овца/коза ще получат животновъдите в общините, където е забранено предаването и търгуването на овче мляко. Преди да излезе  разрешението на Брюксел за регионализацията на мерките от областно на общинско ниво  беше въведена едноседмична забрана за цялата област. Поради тази причина засегнатите от това ограничение стопани ще получат финансово подпомагане в размер на още 7 лв. за брой животно.

 

Сродни публикации