Как се развива биологичното земеделие в световен мащаб » Съвети в земеделието

април 21, 2024

Как се развива биологичното земеделие в световен мащаб

Акценти

  • Само през 2017 г. в ЕС за закупени био продукти на стойност 37 млрд. евро

Потреблението на био храни и продукти расте.

В световен мащаб все повече се развива биологичното земеделие, а с него и пазарът на биологични продукти, който според прогнозите скоро ще достигне 100 милиарда евро.

Данни на Международната федерация на движенията за биологично земеделие (Ifoam) сочат, че през 2017 г. пазарът е бил на стойност 90 милиарда евро, което е с близо 11 милиарда евро повече спрямо отчетеното от 1999 г. насам.

Въпреки сериозния си ръст този пазар все още е много малък в глобален мащаб. Само за сравнение, през 2015 г. световният пазар на храни е бил оценен на 5 трилиона долара.

Данните сочат, че основните потребители на пазарът на органични продукти са Европа и САЩ. В последните 5 години е отчетено търсене на биологични продукти и в Китай.

Само през 2017 г. в ЕС за закупени био продукти на стойност 37 млрд. евро, а в САЩ потреблението е било на обща стойност от 40 млрд. евро. Водеща сред държавите от ЕС е Германия. Там са закупени био храни и продукти на стойност 10 милиарда евро. На второ място се нарежда Франция с потребление от 7,8 милиарда евро.

В страните от ЕС биологичното земеделие се развива на 2,9% от земеделските площи. Само за сравнение в САЩ тази цифра е едва 0,9%.

До голяма степен тази разлика се дължи на финансовото подпомагане, което получават земеделските стопани. В ЕС се предоставят обществените помощи за конверсия, а в САЩ фермерите могат да разчитат само на частни програми.

Биологичните стопанства в страните от ЕС са 400 000, а тези в САЩ са едва няколко хиляди.

Въпреки съревнованието между Европа и САЩ, първенец е Австралия. Там биологично земеделие се развива на 35,9 милиона хектара. Само за сравнение, в световен мащаб общата площ на биологичните стопанства е 70 милиона хектара.

Данните сочат, че във Франция общата земеделска площ е 64 милиона хектара, а от тях на 29 милиона хектара се развива биологично земеделие.

 

Сродни публикации