Как се променя прагът на модулация по схемите за обвързана подкрепа за Кампания 2020 » Съвети в земеделието

юни 14, 2024

Как се променя прагът на модулация по схемите за обвързана подкрепа за Кампания 2020

Акценти

  • От 10 на 25 % ще се увеличи подпомагането по схемата овце-майки и кози-майки под селекционен контрол

Без изменения ще останат условията на схемите за животни в планински райони.

На 29 юли 2019 г. се проведе заседание на Консултативния съвет по животновъдство. На него беше обсъдено предложение за промени в нивото на модулация по схемите за обвързаната подкрепа за Кампания 2020 г. По време на срещата министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева обясни, че промените са на база на проведените в цялата страна Областни консултативни съвети. Взети са под внимание постъпилите предложения, анализи на данните и възможностите по отношение на отделни схеми.

Данните на заявяването за кампания 2019 г. показват, че ръст има само при биволите. Намаление в размер на 4% е отчетено при говедата, а при овцете то е 9 %.

По схемите за обвързана подкрепа за млечни крави, месодайни крави и юници, млечни крави под селекционен контрол, месодайни крави под селекционен контрол и биволи, се предлага да бъде увеличен броят на животните от 30 на 50. Те ще имат по-високо нива на подпомагане. Така и ставката за тях следва да бъде повишена от 10 на 25 % за първите 50 животни.

По отношение на схемата овце-майки и кози-майки под селекционен контрол също бяха предложени промени. На база на размера на стопанствата, се предвижда да бъде увеличен броят на животните от 100 на 200. За тях ще се предоставя по-високо подпомагане, а процентът да бъде увеличен от 10 на 25 %.

Без промяна в условията ще останат схемите за животни в планински райони.

Приключва приемът по схемата“Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на едри и дребни преживни животни“

До 31 юли 2019 г. (сряда), ще продължи приемът на документи за кандидатстване по държавната помощ за “Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на едри и дребни преживни животни“. Приемът започна в началото на месеца. Досега са подадени 78 заявления. Бюджетът на проекта за помощ е в размер 2 млн. лева. За 2019 г. е утвърден финансов ресурс в размер на 1 000 000 лв.

Очаква се одобрение от Европейската комисия за прием по помощта „Инвестиции за изграждане на кланични пунктове” . Бюджетът на проекта за помощ е в размер 2,5 млн. лева. Всяка година с решение на УС на ДФ „Земеделие“ се определя размерът му. Той се разпределя до изчерпването му за съответната година по реда на кандидатстване. Максималният интензитет на помощта е до 50% от приемливите разходи за един инвестиционен проект на един бенефициент, но не повече от 90 000 лева без ДДС. Помощта е  нотифицирана и се очаква одобрение от ЕК.

По информация на изпълнителния директор на ДФЗ Васил Грудев около 13 500 бенефициента ще получат малко над 23 млн. лв. по de minimis.

На заседанието беше дадена подробна информация актуалната обстановка в страната във връзка с Африканската чума по свинете и предприетите мерки за превенция на болестта.

 

Сродни публикации