Как се променя начина на регистриране на договорите за сурово мляко » Съвети в земеделието

септември 27, 2020

Как се променя начина на регистриране на договорите за сурово мляко

Акценти

  • От 10 до 12 септември 2019 г. няма да се приемат заявления за регистриране на договори на първите изкупвачи на мляко в областните дирекции на ДФ „Земеделие“

Изкупвачите на сурово мляко съвсем скоро ще могат да регистрират онлайн договорите си в Регистъра на сключените договори за доставка на сурово мляко в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), съгласно Наредба №1.

Те ще подават електронни заявления в специално разработената за това Система за електронни услуги. Тя ще бъде свързана с модула на ИСАК за сектор „Мляко“.

Към момента ДФ „Земеделие“ работи усилено за дигитализацията на всички системи, които администрира. Целта е да се намали административната тежест за земеделските стопани и агробизнеса, да се облекчат работата и задълженията им.

От 10 до 12 септември 2019 г. няма да се приемат заявления за регистриране на договори на първите изкупвачи на мляко в областните дирекции на ДФ „Земеделие“. Временното преустановяване на регистрацията се налага поради технологично адаптиране и обновяване на модула в ИСАК. Необходимо е да бъде завършен последния етап от връзката му със Системата за електронни услуги за сектор „Мляко“.

 

Сродни публикации