Как се променят условията за директните плащания » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

Как се променят условията за директните плащания

Акценти

 • Съгласно Приложение 5 се занижават изискваните добиви при част от схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци

Предстоят корекции в имената и въвеждането на нови схеми за обвързана подкрепа

От 17 януари 2019 г. е внесен за обществено обсъждане Проект на Наредба на министъра на земеделието, храните и горите за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. Тя урежда условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания. Предложението е внесено от зам.-министъра на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева.

В изготвения доклад към предложението е разписано, че след направените промени в схемите за директни плащания и за успешното им прилагане през настоящата кампания, са необходими законодателни промени. Те трябва да обхванат:

 • Наредба № 3 от 17 февруари 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания;
 • Наредба № 5 от 27 февруари 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (Наредба № 5/2009 г.).

Предложените промени са обсъдени, дискутирани и са получили широка подкрепа.

Кои са схемите, които ще бъдат приложени през настоящата кампания?

Във внесеното предложение е разписано изменение в наименованията на част от схемите и въвеждането на нови такива за обвързана подкрепа. Предстои за кампания 2019 да бъдат приложени следните схеми за обвързано с производството подпомагане:

 • схема за обвързано подпомагане за млечни крави;
 • схема за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол;
 • схема за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони (5 – 9 животни);
 • схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници;
 • схема за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол;
 • схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки в планински райони (10 – 49 животни);
 • схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол;
 • схема за обвързано подпомагане за биволи;
 • схема за обвързано подпомагане за плодове (основна група);
 • схема за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде);
 • схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжан);
 • схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (пипер);
 • схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (картофи, лук и чесън);
 • схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши);
 • схема за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци;
 • схема за обвързано подпомагане за протеинови култури.

Какви са видовете промени?

С проекта се предлагат три вида промени:

 1. В модела на диференцирано подпомагане. Той отпада при Схемата за обвързана подкрепа за биволи и регламентирането в чл. 28 на прилагането на модулиран размер на подпомагането;
 2. В начина на доказване на реализация при схемите за обвързана подкрепа на месодайни животни;
 3. В изискваните добиви от мляко от допустимо животно, респективно изискване за реализация на пазара на допустимо животно по отношение количеството мляко/брой животни и по отношение породите и предназначението на животните. Корекции има по:
 • Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол;
 • Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол.

Актуализира се и Списъкът на застрашените от изчезване и комбинирани породи говеда под селекционен контрол.

Предвидено е вече замяната на животни да се заявява писмено. Това ще бъде ангажимент на кандидата, който ще трябва да го изпълни лично или чрез упълномощено с нотариално пълномощно лице с цел избягване на случаи, при които замяната се заявява по пощата.

Разписано е и кои ще са допустимите документи за доказване реализация по схемите за месодайни животни.

Схеми за обвързано подпомагане в сектор Плодове и зеленчуци

С внесения проект по схемите за обвързано подпомагане в сектор Плодове и зеленчуци се предлагат следните изменения и допълнения:

 • Променя се обхватът на културите в схемите за обвързана директна подкрепа за зеленчуци, без да се променят условията за подпомагане. За кампания 2019 ще се прилагат Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжан), Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (пипер), Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (картофи, кромид лук и чесън) и Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши);

 • Съгласно Приложение 5 се занижават изискваните добиви при част от схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци по чл. 29, чл. 29а и чл. 31. Тук  се включват изискваните за реализация на пазара добиви за ябълки, круши и вишни по Схемата за обвързано подпомагане за плодове (основна група), изискваният за реализация на пазара добив за сливи по Схемата за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде), както и изискваните за реализация на пазара средни добиви за домати и краставици по Схемата за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци.

Това са само част от промените, които са предложени. Обществено обсъждане по тях ще продължи до 17 февруари 2019 г.

 

Сродни публикации