Как се промени земеделието у нас през 2018 г. » Съвети в земеделието

юни 25, 2022

Как се промени земеделието у нас през 2018 г.

Акценти

  • Производителите на плодове и зеленчуци също бяха подпомогнати с финансиране от държавата

Повече от 2,5 млрд. лв. е финансовата подкрепа, която са получили земеделските стопани

Вчера се проведе пресконференцията, на която стана ясно какви са финансовите средства, изплатени на земеделските стопани тази година. Повече от 2,5 млрд. лв. са плащанията,  постъпилите в сектор Земеделие. Повече от половината, а именно 1,521 млрд. лв. е размера на директните плащания, обвързаното производство, зелените плащания и други.

Над 634 млн. лв. изплатиха по СЕПП още вчера. Парите бяха преведени по сметките на земеделските стопани.

Животновъдство

Целият размер на средствата разпределени за преходна национална помощ е 305 млн. лв. По-голямата част от тях са насочени към тютюнопроизводителите и животновъдите. Заедно с това, тази година, по различни причини, бяха преведени помощи de minimis в няколко сектора.

През настоящата година земеделските стопани получиха държавно финансиране за малките мандри.

Плодове и зеленчуци

Производителите на плодове и зеленчуци също бяха подпомогнати с финансиране от държавата. Те получиха подпомагане за Global G.A.P. – сертификат. Той е необходим на всички производители на плодове и зеленчуци, които искат да реализират продукцията си в големите търговски вериги.

Работи се върху възможностите за осигуряване на финансова помощ за закупуването на малки камери за бързо замразяване, сушилни и други съоръжения. Тези инвестиции в производството биха подпомогнали много процесът на запазване на плодовете веднага след тяхното бране.

Тази година за обществено обсъждане минаха промени в законите, свързани с поземлената собственост, арендата и ползването на земя.

ябълки

Биологично производство

Промени засегнаха и всички занимаващи се с биологично производство. Допълнителни изисквания бяха въведени за преработвателите, търговците и контролиращите лица. Целта е да се повиши контрола, качеството и удовлетвореността на потребителите. Предстои създаването на информационна система от база данни за биопроизводството. С нейна помощ ще се осигурява по-добро проследяване на продукцията по цялата верига на производство и контрол.

 

Сродни публикации