Как се промениха цените на яйцата » Съвети в земеделието

юли 25, 2024

Как се промениха цените на яйцата

Акценти

 • През октомври 2018 г. в страната са се продавали яйца с размер L и M на средна цена от 113,80 евро/100 кг или 0,135 лв./бр.

Спрямо октомври миналата година, през настоящата 2018 г. сме купували с 14,7 % по-евтини яйца

По оперативни данни през октомври 2018 г. в страната са се продавали яйца с размер L и M на средна цена от 113,80 евро/100 кг или 0,135 лв./бр. Тази стойност е с 3,4 % по-ниска от отчетената предходния месец.

Само за сравнение в ЕС-28 средната цена за разглеждания период е с 4,9 % по-висока, достигайки 125,30 евро/100 кг (0,149 лв./бр.). Цифрите ясно показват разликата в цените за двата пазара. От 1,4 % през предходния месец, тя се е повишила с почти 8 пункта през м. октомври и е достигнала 9,2 %.

За разглеждания период в ЕС-28 на първо място се нарежда Австрия с цена от 195,38 евро/100 кг яйца за консумация. Тази стойност е с 1,8 % по-висока спрямо предходния месец, с 55,9% по-висока от средната за ЕС и със 72% над нивото на българската цена. През м. октомври високи цени са регистрирани и в следните страни:

 • Швеция – 184,36 евро/100 кг;
 • Дания – 169,17 евро/100 кг;
 • Италия – 162,72 евро/100 кг;
 • Кипър – 160,07 евро/100 кг;
 • Малта – 159,82 евро/100 кг;
 • Финландия – 151,61 евро/100 кг.

Сравнително по-ниски са ценовите стойности в следните държави:

 • Испания – 97,62 евро/100 кг;
 • Чехия – 102,43 евро/100 кг;
 • Великобритания – 102,43 евро/100 кг;
 • Румъния – 103,88 евро/100 кг;
 • Латвия – 107,78 евро/100 кг;

Тези цифри са с между 14 % и 22 % под средните стойности отчетени за месеца в ЕС-28.

На годишна база и в страните от ЕС-28, и България има спад. У нас той е в размер на 14 %, а за останалите европейски държави е 24,7%.

 

Сродни публикации