Как се промениха цените на млякото и млечните продукти » Съвети в земеделието

май 29, 2024

Как се промениха цените на млякото и млечните продукти

Акценти

  • През първата половина на годината внесеното количество краве масло в България е 5,4 хил.т.

Повишение е отчетено не само в цените, но и в производството и търговията

В началото на годината прогнозите за развитието на производството и търговията на мляко в страната бяха песимистични, отразявайки възможност да се реализира спад в цените. По последни данни от Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA) става ясно точно обраното. През 2018 г. ще се запази висок ръстът в производството, преработката и цените на суровото мляко. Цените ще се останат около 0,59 лв/кг.

За тази година надеждите за увеличение на общия износ на млечни продукти са големи. От данните за първото полугодие става ясно, че изнесените количества сирена и кашкавали са около 12,3 хил.т. Тези цифри са с 5% повече спрямо отчетените за същия период на миналата година.

От млечните продукти най-голямо е поскъпването при маслото. Цената му за месец септември е със 17% повече измерено на годишна база. През първата половина на годината внесената в България продукция се равнява на 5,4 хил.т. Почти същите са и количествата отчетени за същия период на 2017 г.

 

Сродни публикации