Как се промениха добивите на зърно за една година » Съвети в земеделието

февруари 25, 2024

Как се промениха добивите на зърно за една година

Акценти

  • Спад в добивите и забавяне в жътвата има при маслодайната рапица, ръжта и тритикалето

Средният добив на ръж е по-нисък с 16,7%.

По оперативни данни средните добиви на пшеница и ечемик у нас до момента се движат с увеличение спрямо отчетените през юли 2018 г.

Досега от 11 315 867 дка с пшеница са ожънати 8 923 351 дка. Общият добив от тях е 4 684 895 тона, а средният – 525 кг/дка. На годишна база към 18 юли 2019 г. са ожънати с 5,8% повече площи с пшеница. От тях добивите са с 13,1% повече, а средните – с 6,9%.

При ечемикът от общо засети 1 135 883 дка вече са реколтирани 1 096 168 дка. Добивът от тях е в размер на 522 396 тона. Остава да бъдат ожънати по-малко от 5% от площите в страната. Средният добив от ечемик тази година е в размер на 477 кг/дка. На годишна база е отчетено увеличение на общия обем продукция, което се равнява на 8,5%, а при средният е 8,9%.

Спад в добивите и забавяне в жътвата има при маслодайната рапица, ръжта и тритикалето.

С маслодайна рапица тази година са заети 1 538 406 дка, от които са реколтирани 1 290 406 дка. Прибраната продукция е в размер на 341 586 тона, а средният добив – 265 кг/дка. На годишна база до момента е отчетен спад от 18,0% в общия обем на продукцията. Въпреки това средният добив е с 6,9% по-висок спрямо същия период на миналата година.

Площите с ръж тази година са 58 679 дка. От тях вече са обработени 9 877 дка, а прибраната продукция е 2 109 тона. Отчетеният среден добив е 214 кг/дка. Към момента прибраната реколта е с 29,7% по-малко спрямо година по-рано, а средният добив – с 16,7%.

Тритикале се отглежда на 136 886 дка, а от тях вече са ожънати 51 690 дка. Добивът от тях се равнява на 18 560 тона, а  средният – 359 кг/дка. Спрямо година по-рано сега общия обем на продукцията е с 13,7% по-малко, а средният – с 4,7% повече.

 

Сродни публикации