Как се избира овца за разплод » Съвети в земеделието

декември 06, 2023

Как се избира овца за разплод

Акценти

  • Овцете с просмукани, разклатени или частично паднали зъби трябва да се бракуват

От избора на овцете за разплод се предопределя бъдещата продуктивност и икономическата ефективност на съответната ферма.

Изборът трябва да е в съответствие с климатични условия, както и да се направи правилният  избор на породата от направлението, което фермера се е насочил да развива.

При избора на овце за разплод от млечни породи трябва да се обърне внимание на няколко показателя:

  • – екстериор;
  • – обща кондиция;
  • – състояние на крака;
  • – копита;
  • – зъби;
  • – млечна жлеза;
  • – кожа;
  • – космена покривка.

Екстериорът на овцете от млечно направление е със специфични особености. Тялото трябва да е с характерната за направлението удължена и крушовидна форма. Конституцията трябва да е здрава и плътна. Не е желателна много нежната конституция, която доста често се среща при млечните животни. Голямата изнеженост – тънки кости, тесни гърди, води до чести заболявания и ниска продължителност на живота на овцете. Важна е преди встъпване в случния сезон и кондицията на овцете -тяхното живо тегло. От това зависи заплодяемостта и плодовитостта. Не е желателно през този етап овцете да бъдат слаби, гладни или пък угоени.

Състоянието на зъбите е от значение за бъдещето на самото животно, за неговото хранене и продуктивността му. Овцете с просмукани, разклатени или частично паднали зъби трябва да се бракуват. Същото важи и за овцете, чиито челюсти се разминават. Те пасат по-бавно и трудно и ако са млади изостават в своето развитие. Освен това този недостатък се предава до голяма степен на потомството и именно това трябва да се има предвид при изключването им от разплод.

При прегледа на стадата с овце от млечно направление трябва да се огледа добре състоянието на вимето. То трябва да е здраво, еластично и с нормално поставени цицки с нормална дължина и дебелина. По него не трябва да има изпъкнали и твърди части – в резултат на прекарани възпаления, да е меко и с функциониращи цицки.

Разплодните животни трябва да имат достатъчно дебела кожа. Подкожният слой не трябва да е много развит. В корена на опашката той трябва да е добре изразен. Космената покривка да бъде здраво захваната за кожата, гъста и с дебелина на косъма, съответстваща на млечното направление.

Състоянието на краката и копитата при овцете е важно поради преходите, които правят при паша.

Неправилната постановка на крайниците ги прави по-трудно подвижни и това се отразява и на тяхната продуктивност. Копитата е необходимо редовно да се преглеждат и при нужда да се подрязват. Ако това не се прави копитата се деформират, вследствие на което животните куцат и се създават предпоставки за заболяването „копитен гнилец“ – упорито и трудно за лечение.

Признаците, по които се преценят женските животни са същите и при преценката на мъжките. Освен това при тях трябва да се обърне внимание на развитието на семенниците и препуциума. Те трябва да са добре развити, без външни изменения – отоци, белези, изтечения с неприятен мирис и да са с нормална телесна температура.

Крайниците и копитата трябва да бъдат в отлично състояние, без никакви отклонения. Особено задните крайници трябва да са здрави и правилно поставени, за да се използва коча ефективно.

Изборът на мъжките разплодници трябва да е много по-прецизен от избора на женските. Да се имат предвид недостатъците, които се предават на потомството. Предварително да се преценят поне на външен вид както техните родители, така и страничните им родственици. Първата година от използването им като разплодници задължително да се направи преценка и на потомството им.

 

За автора

Сродни публикации