Как резитбата влияе върху плододаването и качеството на плодовете » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

Как резитбата влияе върху плододаването и качеството на плодовете

Как резитбата влияе върху плододаването и качеството на плодовете

При встъпване на дръвчетата в пълно плододаване ролята на резитбата се ориентира към поддържане на равновесие между растежа и плододаването, получаването на оптимален добив, повишаването качествата на плодовете.

В началото на периода на плододаване дървета все още имат потенциала на силен растеж. Тогава чрез резитбата се стремим към подобряване процесите на залагане на плодни пъпки.  През този етап се извършва дооформяне на короната с необходимия брой скелетни клони, скелетни разклонения и обрастваща плодна дървесина. Това се постига чрез извършване основно на резитба за просветляване (прореждане) на короната. Този тип резитба подобрява основно светлинния режим в короната, засилва фотосинтетичната активност на листата. Оттам сследва по-доброто узряване на дървесината, залагането на повече плодни пъпки и по-малко влияние за засилване на вегетативния растеж.

На по-късен етап при засилване на плододаването настъпва отслабване на растежа. Това води до влошаване качествата на плодовете. Поради тази причина се налага извършване на по-силна резитба. Така се стимулира растежа и застаряващите клонки се подменят с по-млада, жизнена и плододаваща дървесина. Освен това извършването на по-силна резитба се налага и от отслабването на кореновата система, която не е в състояние да изхранва по-силно развитата надземна част.

По-силната резитба се състои в съкращаване на част от плодаващите клонки чрез резитба на дву- или тригодишна дървесина. В този случай в близост до отрезите се стимулира нов вегетативен силен растеж.

В крайна сметка всички резитбени операции имат за основна цел подобряване процесите диференциация на плодните пъпки, цветообразуването, цъфтежа, оплождането, образуването и нарастването на плодовете. По-голямата част от овощните видове имат склонност да залагат много плодни пъпки и често образуването на голямо количество плодове. Чрез подходяща резитба, през отделните периоди от развитието на растенията е възможно да се постигне баланс между цъфтеж и образуване на плодове. Целта в случая е да се получи оптимален добив и качествена продукция всяка година. Ако липсва този баланс много често овощните видове през отделни години се претоварват с много плод. Това води до намаляване на залагането на плодни пъпки за следващата вегетация, липса или силно намалено следващо плододаване, залагане на много плодни пъпки за по следващата вегетация. Тогава цикълът започва да се повтаря. Една година много плод, следваща липса на такъв – или дръвчетата преминават в така нареченото алтернативно плодаване. Веднъж попаднали в този цикъл дръвчета много трудно възстановяват ежегодното си  плододаване. Единствения изход от подобна ситуация е извършването на ежегодни качествени резитби съобразени с физиологичното състояние на дръвчетата.

Друг важен аспект на резитбите е получаването не само на висок добив но и на качествена продукция.

В овощарската практика съществува максимата, че всяко дръвче има определен капацитет на количество плодове. Този капацитет  се реализира и при липса на резитба, и при извършена такава. В първия случай се получават много, но дребни и некачествени плодове. При втория плодовете са с много добър търговски вид и добри вкусови качества. Показателен е примерът с видове като праскова, ябълка и др. При тях качеството на плодовете се регулира основно с резитбите и допълнително с ръчно разреждане. Намаленият брой завръзи и увеличения вегетативен растеж на дърветата в резултат на резитбата създават по-благоприятно съотношение между нарастващите плодове и листната маса. Това от своя страна осигурява по-усилен растеж на плодовете.

При увеличаване възрастта на дръвчетата настъпват промени водещи до намаляване на добива, влошаване качеството на плодовете, съхнене на отделни части от растението – тънки или по-дебели клони. Чрез така наречената резитба за подмладяване може да се повиши жизнеността на дръвчетата и да се удължи периода на плододаване. Тя се състои в извършването на резитба на многогодишна дървесина (съкращаване на дебели скелетни клони или скелетни разклонения). Този вид резитба се основава на биологичната способност за развитие на нови, млади клонки от спящи пъпки под кората на дебели клони и разклонения. След извършване на такава резитба при следващата вегетация добива е силно намален, но се компенсира от младите израстъци през следващите вегетации.

 

За автора

Avatar

Завършва ВСИ “В. Коларов“ (Аграрен Университет, гр. Пловдив) специалност "Селекция и семепроизводство", след което придобива квалификация: Агроном селекционер. След завършване започва работа като научен работник в Институт по захарно цвекло - Шумен. В периода, в който работи към института специализира във Франция "Технологии по прибиране на селскостопански култури". От 2015 година работи активно в областта на биологичното земеделие.

Сродни публикации