Как приключи приемът на заявления за Кампания 2019 » Съвети в земеделието

април 13, 2024

Как приключи приемът на заявления за Кампания 2019

Акценти

  • Кандидатите по схемите за подпомагане на животни за Кампания 2019 трябва да спазват срока за задържане на животните

Намаляват кандидатите, но се запазва размера на обработваемата земя.

Преди дни, на 17 юни приключи приемът на заявления по схемите за директни плащания, преходна национална помощ и мерките от ПРСР, които са включени в общото заявление за подпомагане.

Общо 65 474 заявления са подадени по схемите и мерките за плащания на площ. Те са за 3 914 610 хектара земя. 60 248 земеделски стопани са участвали по основната Схема за единно подпомагане на площ (СЕПП). Те са декларирали 3 870 547 хектара земя.

За Kампания 2018 общата декларирана площ е била в размер на 3 885 735.15 ха. Тогава кандидатите бяха 68 451. Само по СЕПП заявената площ от 62 464 земеделци беше 3 843 748 ха. От горепосочените данни става ясно, че се запазва тенденцията от последните години. Кандидатите намаляват плавно, но се запазва размера на обработваемата земя. Това показва, че окрупняването става по естествен път.

В схемите от сектор „Животновъдство“ се запазва интереса на стопаните към обвързаното с производството подпомагане за млечни и месодайни крави под селекционен контрол.

Важно е кандидатите по схемите за подпомагане на животни за Кампания 2019 да не забравят какъв е срока за задържане на животните. По схемите за обвързана подкрепа той е 80 дни и продължава от 18 юни до 5 септември 2019 г. включително. По схемата за преходна национална помощ за овце и кози той е 100 дни. Продължава от 18 юни до 25 септември 2019 г. включително.

Кандидатите по схемата за преходна национална помощ за говеда (необвързана с производството) следва да отглеждат 70% от референтните животни в стопанството си към последния ден за подаване на заявления – 17 юни 2019 г.

 

Сродни публикации