Как плевели заместват пестицидите в борбата с вредителите » Съвети в земеделието

декември 06, 2023

Как плевели заместват пестицидите в борбата с вредителите

Акценти

  • Направените изследвания показват, че екстрактите от черно куче грозде и татул служат като инхибитор за излюпването на яйца

Учени доказаха, че чрез алтернативни методи може да се въздейства върху нематодите

Кръглите червеи, известни още като нематоди, са сред най-многобройните животински видове на Земята. Те изгледат изключително обикновено, няма нищо причудливо във външния им вид. Основно живеят като паразити в растения, насекоми и животни. Местообитанията им включват почвите, моретата, както и източниците на прясна вода. Според направените проучвания, учените са установили, че някои видове нематоди са полезни в медицината, селското стопанство или ветеринарната наука. Други обаче увреждат културите чрез хранене или чрез пренасяне на различни вируси и бактерии в растителните клетки.

Основен проблем пред учените е как да осъществят контрол върху растителните паразити и какви методите е най-добре да използват, за да защитят посевите. Тези въпроси възникват заради вредата от пестицидите, които обикновено се използват за борба с атакуващи нематоди. Много често те са силно токсични и опасни за околната среда и нецелевите организми. Именно заради това изследователите се опитват да намерят естествени алтернативи за растителна защита.

Какво показаха проучванията и опитите?

Според направените изследвания, ботаническите промени на почвата, в която виреят плевели, могат да помогнат за борба с нематодите. Два много разпространени плевела – черното куче грозде и татулът, имат способността да влияят на нематоди.

Опитите показват, че екстрактите от черно куче грозде и татул служат като инхибитор за излюпването на яйца и имат паралитично въздействие върху нематодите. От резултатите е станало ясно, че когато заразена с нематоди почва се обработи с паста от семената на черно куче грозде, броят на женските на грам доматени корени е най-нисък.

Изследванията имат за цел откриването на нови екологични методи за контрол на растителни паразитни нематоди, на които изключително трудно може да се въздейства, особено на тези в почвата в защитени територии. Химическата промишленост все по-малко и по-рядко подкрепя развитието на нематициди. Повечето стари формули вече са забранени поради токсикологични и екотоксикологични причини.

Алтернативни мерки за екологичен контрол и въздействие върху нематодите вече са въведени в много страни. Тази необходимост произлиза от новите закони, които провокират земеделските производители да търсят такива. Проучванията направени във връзка с алтернативните методи за растителна защита са доказали тяхната ефективност. Освен това те са лесни за изпълнение и то с изразходването на много малко средства. Двата вида плевели – черното куче грозде и татулът, са често срещани в световен мащаб. Тяхното стратегическо засаждане се явява много добра алтернатива на пестицидите, защото осигурява качествена растителна защита.

 

Сродни публикации