Как пестиците разрушават почвата » Съвети в земеделието

декември 01, 2023

Как пестиците разрушават почвата

Акценти

  • Притокът на въглерод към почвата зависи от връзката между корените на растенията и почвените микроорганизми

Опазването на почвените ресурси придобива все по-голямо значение.

Изграждането на здрава почва за отглеждане на култури в нея е от изключителна важност за земеделието, защото тя съхранява водните ресурси, увеличава почвеното биоразнообразие, повишава добивите от културите, укрепва устойчивостта към суша и екстремнитепроявина времето, свързани с климатичните промени. Това пишат в студия от Центъра за оценка на риска по хранителната верига.

Само една чаена лъжица от здрава почва съдържа милиони почвени микроорганизми, вкл. бактерии, гъби и други микроскопични живи организми. Тяхната роля е да свързват въглерода от въздуха. Също така, те формират симбиозни връзки с корените на растенията, посредством гъбите от микоризата. Тази изградена „мрежа“ помага на растенията да достигат хранителни вещества, като азот и фосфор от почвата, в замяна на въглерод под формата на въглехидрати, които се продуцират от растенията, вследствие на процеса фотосинтеза.

Притокът на въглерод към почвата зависи от връзката между корените на растенията и почвените микроорганизми. Но токсичните пестициди могат да разрушат тази взаимовръзка. Пестицидите са химични вещества, които според своето действие биват основно хербициди, фунгициди и инсектициди. Те са предназначени да убиват определени целеви организми, в зависимост от начина си на действие. Остатъците от тях замърсяват почвата, въздуха и водите и могат да имат значителен нецелеви ефект върху екосистемите. Пестицидите могат да нарушат почвените общества и да изменят критични биохимични процеси в почвата. Те могат да причинят значителни промени в състава, разнообразието и основни функции на важни елементи от почвената микрофлора.

За да се минимизира негативното влияние на пестицидите върху почвите, се прилагат различни практики като ротация на културите, намалена оран, използване на компости за поддържане на почвеното плодородие и ротационна паша за животните. Всички тези техники имат една определена цел –намаляване употребата на химически пестициди, тъй като за земеделската наука е ясно, че пестицидите разрушават почвените биотичнитесъобщества.

Повече по темата: тук

 

За автора

Сродни публикации