Как ОСП вреди на климата и земеделието » Съвети в земеделието

юни 24, 2024

Как ОСП вреди на климата и земеделието

Акценти

  • Като крупен вносител на фуражи за животните Европа се явява един от сериозните виновници за обезлесяването и промяната в климата

Време е да се научим да работим и за благото на природата, а не срещу нея

От все повече места се чува твърдението, че земеделието в Европа трябва да се промени. Според Марко Контиеро,  директор на „Грийнпийс“ за селскостопанската политика на ЕС , негативните ефекти, които наблюдаваме сега ще се засилват. Той смята, че самата система не е добре работеща.

След като посрещнахме есента и летните жеги са зад гърба ни остава да видим с какво ще ни изненада зимата. Проблеми през различните сезони не липсват, а според Контиеро настоящата ОСП не разполага с подходящите инструменти, за да ги реши. Заради сушата обхванала Европа, няколко пъти, засегнати държави потърсиха подкрепа от Европа. ЕК одобри мерките за подпомагане. Дори беше решено финансовата помощ да бъде изплатена на земеделските стопани по-рано. Решено беше още и някои правила за опазване на околната среда да бъдат облекчени заради усложнената ситуация и неблагоприятните последствия от дългата суша. С тази цел беше позволено допълнителни култури да се отглеждат на площи, които при нормални условия се използват за опазване на биологичното разнообразие.

Друга промяна, която влезе в сила заради сушата беше отмяната на изискването за разнообразяване на културите и за засаждане на „покривни“ такива. Земеделските стопани получиха още и разрешението да започнат по-рано със засаждането на зимните култури.

Според различни слухове е възможно следващата стъпка да включва използването на публични средства за застраховане на европейските фермери.

С приближаването на зимата възникват и допълнителните въпроси. Аналогично на усложнената ситуация от това лято, ще станем ли свидетели на облекчени екологични изисквания и правила заради снежни бури и наводнения.

И ако преди време учените с колебание свързваха климатичните промени с неблагоприятните метеорологични събития, то вече не е така. Пределно ясно е за всички, че с всяка следваща година бедствията ще стават все по-чести и по-сериозни.

Кое и как ни вреди?

Както се променя климата, така трябва да се измени и европейското земеделие, защото разминаването помежду им вреди на фермерите. Ако неадекватаната ОСП продължи да върви в посока различна от тази на климатичните промени рискуваме ежегодно да правим извънредни промени в изискванията, които са одобрени. Изключително важно е да се намалят количествата на парниковите газове, а за да се случи това са нужни промени в земеделието. Оставим ли климата да диктува условията и ние да се нагаждаме към бедствията, за да намалим щетите от тях, рискуваме да загубим изцяло устойчивостта на земеделието, която и без това вече се клати. Съществуващият селскостопански модел може да създаде двоен проблем.

Измененията на климата до голяма степен се дължат на европейското селско стопанство, което е фокусирано върху месото и млекопроизводството. Между 12 и 17 % са емисиите на парникови газове образувани от отглеждането на животни. Това са данни получени от последните оценки на жизнения цикъл. Газовете произведени от селскостопанските животни директно и чрез оборския тор са огромни. Затова спомага още и употребата на тор за облагородяване на почвата на полето.

Като крупен вносител на фуражи за животните Европа се явява един от сериозните виновници за обезлесяването и промяната в климата. Големи площи от дъждовните гори по света биват заличавани, за да се използват терените им за засаждане на царевица и соя. Тези две култури са едни от най-масово използваните за фураж, а за да бъде задоволено растящото търсене, трябва да се увеличи и предлагането.

Не само животновъдството само по себе си води до промени в климатичните условия. Затова спомагат и производството на мляко и млечни продукти. Количеството вода, необходимо за отглеждането на животните и на фуражите също е главозамайващо като цифра.

Монокултурните насаждения на генетично идентични растения са значително по-уязвими от непостоянните метеорологични условия. Царевичните полета например увеличават ерозията на почвата и опасността от свлачища.

Научихме ли си урока, че действията ни не остават без последици?

От самото си създаване ОСП е един от основните фактори оказващи влияние на климата. Макар целта й да е подпомагане на земеделието, тя се явява и негов най-голям противник, причинявайки климатични промени и непрогнозируеми метеорологични условия. Бавно и постепенно тя го осакатява. Продължаващите дебати и дискусии за промените в ОСП дават възможност на Европа да обърне тази тенденция в положителна посока. Тя би могла да се отдалечи от интензивното и вредно производство на месо и млечни продукти. За сметка на това би могла да се фокусира в производството на малко, но качествено месо и много разнообразни растителни алтернативи.

Все по-ясно става за всички, че Европа се нуждае от ОСП, която защитава околната среда и климата. От система от правила и норми, които не трябва да се променят извънредно всяка година, за да се покрият щетите нанесени от природата.

 

Сродни публикации