Как климатичните промени изменят хранителната стойност на растенията » Съвети в земеделието

февруари 24, 2024

Как климатичните промени изменят хранителната стойност на растенията

Акценти

  • Количеството на цинк и желязо в растенията зависи до голяма степен от условията, в които те биват отглеждани

Недостигът на цинк и желязо в зърнените култури се обуславя от високите нива на СО2 в атмосферата.

Климатичните промени оказват вече сериозно влияние на някои от регионите по света. На места бива регистрирани рекордни суши, на други наводнения, бури и урагани. Паралелно с това се променя и картата на растителността и селскостопанските култури. Случва се така, че обичайните за тях места вече не са подходящи за отглеждането им.

Различни проучвания доказват негативното влияние на въглеродния диоксид в определени райони. В бъдеще това може да създаде проблем с изхранването на хората там. Доказано е, че високите нива на въглероден диоксид намаляват хранителната стойност на растенията. По-специално това се наблюдава при пшеницата, ориза, ечемика и сродните им култури. В тях количествата цинк и желязо драстично спадат. Консумацията им би довела до появата на  здравословни проблеми както при хората, така и при животните.

Липсата на цинк затруднява изключително много човешкото тяло в борбата му с болести като пневмония, диария, малария и др. При недостигът на желязо признаците са: отпадналост, летаргия, умствена умора, липса на концентрация и др.

Количеството на цинк и желязо в растенията зависи до голяма степен от условията, в които те биват отглеждани. Климатичните промени оказват влияние именно на тях – на почвите, валежите, чистотата, качеството и състава на въздуха, температурите. Учените все повече отделят време и внимание, за да изследват връзката между въглеродния диоксид и храненето на растенията.

Какво може да се случи?

Според прогнози промените в количеството на цинка и желязото в растенията очертава два сценария на развитие на бъдещето ни.

Според първия, ако покачването на въглеродния диоксид става равномерно, то до 2050 г. концентрацията му е ще се е увеличила с близо 40%.

Във втория сценарии глобалните температури се запазват в рамките на 2 градуса Целзий – съгласно предложеното в Парижкото споразумение.

Не е за подценяване фактът, че високите нива на въглероден диоксид са причина за чести заболявания, нетрудоспособност и повишена смъртност. И това само заради липсата на цинк и желязо в храната.

Така учените стигат до заключението, че тези негативни последици могат да се избегнат, ако се намали количеството на въглеродния диоксид в атмосферата.

Реализирането на втория сценарии би позволило да се намали с 48,2% времето, което иначе (при високи нива на въглероден диоксид) бихме прекарали в боледуване. В случай, че се приемат хранителни добавки за компенсиране на липсите на цинк и желязо тези 48,2% ще се намалят до 26,6%.

Данните сочат, че хранителните дефицити ще окажат най-сериозно негативно влияние върху по-бедните райони и население.

 

Сродни публикации