Как започна конференцията на ЕС за земеделските прогнози » Съвети в земеделието

февруари 25, 2024

Как започна конференцията на ЕС за земеделските прогнози

Акценти

  • Новия модел на прилагане на ОСП трябва да послужи за постигането на по-добри резултати

В ръцете на младите земеделски стопани е бъдещето на селското стопанство

Тази година конференция на ЕС за земеделските прогнози се проведе под наслов – „Бъдещето на храните и селското стопанство: храна за размисъл“. Тя се превърна в ключово годишно събиране на европейските политици и заинтересовани страни. То им предостави добрата възможност да обсъдят бъдещето на селското стопанство в Европа и предизвикателствата, които предстоят.

Относно перспективите през 2018 г. комисарят по земеделието на ЕС Фил Хоган обясни защо предложението на Комисията за ОСП 2021-2027 може да бъде „промяна на играта“. То може да доведе до постигането на по-добри резултати за европейските фермери и гражданите. Може да помогне и за опазването на околната среда и справяне с предизвикателствата, свързани с климата.

Според Хоган политиката за храните, земеделието и развитието на селските райони трябва да бъде по-ефективна. Той обясни още, че направените предложения обхващат изискванията на ЕС. Това ще послужи за повишаване нивото на екологичните и климатичните амбиции.

Еврокомисарят обясни още, че е нужно да се помисли и за бъдещето на младите земеделски стопани. Именно в тях е надеждата за внедряване на иновации в земеделието. Те са катализаторът на промяната. За повишаване и поддържане на конкурентоспособността им в ЕС и извън него те имат нужда от помощ и подкрепа.

Новия модел на прилагане на ОСП трябва да послужи за постигането на по-добри резултати. Според експерти това ще се постигне чрез дадената свобода на държавите-членки, които ще вземат ключовите решения на национално или регионално ниво. Предложено е и по-високо ниво на субсидиарност. Решенията на проблемите на отделните държави трябва да бъдат съобразени най-вече с тези, на които ще окажат най-силно въздействие.

На конференцията бяха обсъдени още въпроси свързани с цифровизацията, възможностите за търговия между ЕС и Африка.

 

Сродни публикации